Tydzień Otwartej Nauki w 2019

Tydzień Otwartej Nauki w 2019

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 21 do 27 października. Tematem tygodnia jest: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.  Wszyscy zastanawiamy się w tym roku nad nierównym podejściem do grup docelowych, czy nie skupiamy się za bardzo na wąskich tematach i grupach zapominając o innych, dla których otwarta nauka i komunikacja naukowa jest również ważna....
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań, danych badawczych i popularyzację ich w Europie. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym...
Najnowsze wpisy

VIII międzynarodowa konferencja CopyCamp już w grudniu w Warszawie

Fundacja Nowoczesna Polska ma zaszczyt ogłosić otwarty nabór na prelegentów do VIII międzynarodowej konferencji CopyCamp. Konferencja odbędzie się w 4 grudnia w „Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych” w Warszawie. W tym roku będziemy rozmawiać o domenie publicznej jako miejscu spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Domena publiczna przyczynia się do aktywnego uczestniczenia w rozwoju kultury przez wszystkich, na równych zasadach i z poszanowaniem potrzeb każdego – autorów i ich publiczności. W ramach...

Ile można w Europie zaoszczędzić pieniędzy upowszechniając otwarte dane badawcze? 2 Raporty KE

Komisja Europejska opublikowała dwa raporty analizujące korzyści finansowych wynikających z upowszechniania danych badawczych w formule FAIR, które zostały opracowane dla Komisji przez PricewaterhouseCoopers. Przy zastosowaniu metodologii ilościowej i bardzo konserwatywnych założeniach analiza pokazuje, że minimalny koszt dla UE wynosi 10,2 mld EUR rocznie, który wzrośnie z biegiem lat, jeśli nie podejmiemy działań. Raporty są przeznaczone przede wszystkim dla decydentów i organizacji finansujących badania, które...

Co robi SPARC EUROPE?

Prezentujemy infografikę działań znanej organizacji europejskiej, które od lat wspiera open access w Europie.

SCOSS dostał 1,5 miliona euro na rozwój usług open access

Na początku tego miesiąca The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) Koalicja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Usług Otwartej Nauki otrzymała ponad 300 000 euro od kanadyjskiej sieci badawczej (CRKN). Dzięki temu łączna kwota zebranych funduszy na wsparcie usług SHERPA/RoMEO i DOAJ w ciągu najbliższych trzech lat będzie wynosiła razem 1,5 miliona euro. Finansowanie wsparło ponad 30 członków instytucjonalnych CRKN. Do tej pory...

Raport na temat polityk i praktyk fundatorów open access

Organizacja SPARC EUROPE przygotowała raport na temat polityk i praktyki wsparcia dla ruchu open access. Ankieta, przeprowadzona wiosną 2019 r. objęła około 400 podmiotów finansujących open access, zgromadziła nieco ponad 60 odpowiedzi z 29 krajów. Badanie obejmuje ważne krajowe agencje finansujące (prawie 50%), ogólnoeuropejskich sponsorów, krajowe i regionalne akademie, fundacje i organizacje filantropijne oraz organizacje charytatywne. Zachęcam do lektury całości.  Streszczenie raportu.

Mamy już kilkanaście wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki

Mamy już w zgłoszeniach kilkanaście wydarzeń zaplanowanych w całym kraju do realizacji na Tydzień Otwartej Nauki, czekamy na następne, zgłaszajcie je Państwo i reklamujcie u nas. Rokrocznie dużo się dzieje w polskich uczelniach i instytucjach, dla których nauka jest ważna. Jeśli nie macie jeszcze koncepcji czy pomysłu, przejrzyjcie wydarzenia opisywane od 10 lat u nas w portalu, może znajdziecie coś dla siebie. Przygotowujemy dla Państwa także materiały promocyjne na wolnych licencjach,...

Nowy raport KOED – polityki otwartości w nauce polskiej

Raport na temat instytucjonalnych polityk otwartości w Polsce to przegląd aktualnie obowiązujących i wdrażanych rozwiązań prawnych, które regulują kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań prowadzonych w instytucjach naukowych i/lub finansowanych przez powołane do tego agencje i fundacje. Autorki opracowania, Iwona Sójkowska (Stowarzyszenie EBIB) i Natalia Gruenpeter (ICM) przeanalizowały zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zebrały orzecznictwo KOED, która prawie od 10 lat rekomenduje rozwiązania dla otwartej nauki, opiniuje projekty ustaw...

Są już pierwsze materiały promocyjne na TON 2019

Na stronach TON mamy już pierwsze materiały promocyjne do pobrania, następne opublikujemy, jak tylko będą gotowe. Zachęcamy do zaglądania na strony i pobierania je do wykorzystania podczas Tygodnia Otwartej Nauki 2019. Wszystkie są upowszechniane na wolnych licencjach Creative Commons CC BY SA.

Konferencja „Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość”

4 października 2019 r. odbędzie się w Białowieży konferencja dotycząca projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” organizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką. W programie znalazły się m.in. wystąpienia na temat digitalizacji zasobów, otwierania danych badawczych czy włączania obywateli w proces pozyskiwania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajdują się na stronie Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki...

Otwarta nauka w Europeana Research Grants Programme

Tegoroczny program grantowy fundacji Europeana,  kierowany do ekspertów i badaczy zajmujących się cyfrowym dziedzictwem kulturowym, organizowany jest pod hasłem „Digital Cultural Heritage for Open Science”. Wnioski grantowe powinny uwzględniać aktualne europejskie debaty na temat otwartej nauki oraz strategie i programy Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa kulturowego. Proponowany zakres tematów to m.in. standardy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) i LOUD (Linked Open Usable Data) czy kwestie związane z prawem autorskim. Wnioski...

Światowa Organizacja Zdrowia w cOAlition S

Do cOAlition S przystąpiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To pierwsza wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych wdrażająca Plan S, którego celem jest zapewnienie otwartego udostępniania publikacji naukowych od stycznia 2021 roku. Dr Soumya Swaminathan, pełniąca funkcję Głównego Naukowca WHO, wyraziła przekonanie, że przystąpienie do koalicji to ważny krok w kierunku powszechnego, bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych z zakresu medycyny, zgodny z misją i aktualną strategią organizacji. „WHO broni...

Powoli napływają informacje o wydarzeniach na Tydzień Otwartej Nauki

Zaczynają już do naszej redakcji spływać sygnały, że środowisko naukowe przygotowuje interesujące wydarzenia na tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki. Okazuje się, że organizatorzy mają dobrze rozpoznane swoje środowiska i dobrze wiedzą, jakie wydarzenie ich zainteresuje. Różnorodność zatem będzie zapewniona. Na naszej stronie będziemy na bieżąco dopisywać nadsyłane informacje. Materiały promocyjne szykuje Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, lada moment damy je do wykorzystania, proszę zaglądać do nas.