Informacje KOED na pandemię

Informacje KOED na pandemię

KOED będzie na bieżąco podawał w portalu informacje, które mogą się przydać naukowcom w czasie pandemii, szczególnie w zakresie wykorzystania otwartych zasobów nauki w zdalnym kształceniu i badaniach. Prosimy śledzić nasze newsy. Grafika jest na wolnych licencjach do ponownego wykorzystania. Autor: Vektor Kunst iXimus:
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań, danych badawczych i popularyzację ich w Europie. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym...
Najnowsze wpisy

Otwarte Zasoby Edukacyjne – informacje najważniejsze dla zdalnego nauczania

W portalu Uwolnij Naukę w zakładce EDUKACJA członkowie KOED opracowali najważniejszy zestaw agregatorów, portali, narzędzi do zdalnego nauczania na poziomie akademickim. Zarówno z poziomu świata jak i Polski. Są to głównie darmowe i otwarte zasoby, choć może się także wśród nich pojawić komercyjny. Z przeglądu widać jednak, że nawet firmy komercyjne przygotowały wersje darmowe na okres pandemii, zatem jest w czym wybierać. Polskie uczelnie w tej chwili gorąco debatują...

Narzędzia dla nauczania zdalnego

Edpuzzle – prosta platforma ułatwiająca edukację zdalną wokół treści wideo, umożliwia nauczycielom komunikowanie się z uczniami za pomocą opcji tworzenia wirtualnych klas, którym zadaje się do obejrzenia wideo rozbudowane o własne pytania i zadania. Wideo musi być dostępne na platformach takich jak YouTube lub TED.ed, a zadania dodajemy samodzielnie za pomocą prostych narzędzi. O tym, jak wykorzystać Edpuzzle w czasie zamknięcia szkoły, piszą na swoim blogu twórcy aplikacji.  SeeSaw – to...

Forum i otwarty zestaw danych badawczych dla naukowców do walki z koronawirusem

Amerykanie udostępniają światu forum, zestaw danych i informacji o koronawirusie. Wspólnie z instytucją Allen Institute for AI, która nawiązała współpracę z wiodącymi grupami badawczymi w celu przygotowania i dystrybucji otwartego zestawu pytań, danych, dokumentów, artykułów i innych materiałów na temat COVID-19 (CORD-19), Jest to bezpłatny zasób zawierający najnowszą wiedzę o wirusie m.in. dostęp do ponad 29 000 artykułów naukowych, w tym ponad 13 000 z pełnym tekstem, do użytku przez globalną społeczność...

Ministerstwo Nauki poleca Navoicę do zdalnego otwartego nauczania

Co to jest Navoica? Mało kto o niej słyszał. Jak informuje na swoich stronach Fundacja Młodej Nauki ma to być „polski MOOC – systemowe rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes...

Granty na technologie biomedyczne open source

Fundacja zwana Inicjatywa Chana Zuckerberga (CZI) ogłosiła finansowanie w wysokości 5 milionów dolarów na wsparcie projektów związanych z oprogramowaniem open source, które jest niezbędne do badań biomedycznych. W ramach programu CZI Essential Open Source Software for Science granty te będą wspierać utrzymanie oprogramowania, rozwój, rozwój i zaangażowanie społeczności w ponad 40 kluczowych narzędziach open source. Listę grantów można obejrzeć na stronie fundacji.

W biologicznym repozytorium o koronawirusie

Biologiczne repozytorium bioRxiv upowszechnia już 452 prace naukowe o koronawirusie. Wiele z nich dodano w tym roku. Można prześledzić w repozytorium jaki był rozkład prac w ostatnich latach: 2020 184 2016-2019 258 2011-2015 10 Administratorzy repozytorium zamieścili informację, że trzeba pamietać iż prace te są preprintami, nie recenzowanymi pracami, więc trzeba do nich podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. Z Polski wiele prac upowszechniono z pracowni profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej,...

Badania nad koronawirusem publikowane w modelu open access

Teraz, kiedy atakują nas choroby cywilizacyjne i ich zasięg jest tak duży, widać jakie znaczenie a publikowanie prac naukowych w otwartych archiwach. Poważni naukowcy nie czekają na wydawców, tylko jak mają coś do powiedzenia,co może pomoc rozwiązać problem, to wypuszczają swoje prace w repozytoriach. Tak zrobił nasz profesor Marcin Drąg, którego wrocławskie laboratorium rozpracowuje kluczowe dla replikacji koronawirusa białko.  Pisze o tym Gazeta Wyborcza.

Nowe broszury o danych badawczych

Dostępne są już trzy broszury informacyjne przygotowane w ramach projektu ICM UW „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”: „Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik”, „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia” oraz „Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych”. Broszury kierowane są do naukowców i mają charakter poradników, które w przystępny sposób przybliżają różne aspekty zarządzania danymi badawczymi i udostępniania ich w sposób otwarty, zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami...

Współpraca OpenAIRE i SpringerNature

OpenAIRE, organizacja rozwijająca europejską infrastrukturę otwartej nauki, podjęła współpracę ze Springer Nature, jednym z największych wydawców czasopism naukowych. Zgodnie z umową, która weszła w życie z chwilą podpisania, wydawca zapewni OpenAIRE dostęp do pełnych tekstów artykułów naukowych i rozdziałów monografii, bez względu na to, czy publikacje dostępne są w sposób otwarty i jaki jest ich status prawnoautorski. Z pomocą algorytmów do eksploracji tekstów i danych OpenAIRE będzie wydobywać z publikacji, danych badawczych i innych...

Otwarte udostępnianie wiedzy o koronawirusie

Ponad 60 organizacji badawczych i wydawców czasopism naukowych z całego świata zgodziło się na natychmiastowe i bezpłatne udostępnianie wyników badań nad koronawirusem SARS-Cov-2. Porozumienie zostało zainicjowane przez Wellcome Trust w reakcji na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, uznanego za zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Naukowcy dzielą się wynikami badań z niespotykaną dotąd prędkością, korzystając m.in. z otwartych repozytoriów danych badawczych i serwisów służących do udostępniania preprintów. Jak zauważa Kelly Crowe w artykule dla...

Infrastruktura otwartej nauki

SPARC Europe rozpoczyna realizację rocznego projektu IOI Europe, będącego częścią globalnej inicjatywy Invest in Open Initiative (IOI). Będzie on finansowany przez Open Society Foundations a ma na celu identyfikację otwartej infrastruktury komunikacyjnej w Europie. W ramach tej identyfikacji i oceny tego, co mamy, ma być przedstawiony raport w co należy inwestować pieniądze, żeby poprawić jakość otwartej nauki i edukacji.

Otwarte zasoby edukacyjne Fundacji OpenStax Poland oraz Katalyst Education

Fundacja OpenStax Poland wydaje darmowe, cyfrowe podręczniki akademickie, by obniżyć polskim studentom koszty nauki i ułatwić im dostęp do wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych. Jest pierwszą na świecie organizacją, która zainicjowała i zrealizowała adaptację podręcznika z serii OpenStax na rynek inny niż anglojęzyczny. Pierwszym podręcznikiem przetłumaczonym na język polski jest trzytomowa „Fizyka dla szkół wyższych”, w sierpniu 2020 r. planowana jest publikacja polskiej adaptacji...