Tydzień Otwartej Nauki w 2019

Tydzień Otwartej Nauki w 2019

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 21 do 27 października. Tematem tygodnia jest: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.  Wszyscy zastanawiamy się w tym roku nad nierównym podejściem do grup docelowych, czy nie skupiamy się za bardzo na wąskich tematach i grupach zapominając o innych, dla których otwarta nauka i komunikacja naukowa jest również ważna....
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań, danych badawczych i popularyzację ich w Europie. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym...
Najnowsze wpisy

IBL PAN partnerem w projekcie open access

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie...

Plan zarządzania danymi – przykłady

W Polsce po raz pierwszy grantobiorcy mogą się spotkać z nowymi wymogami przy pisaniu wniosków na badania naukowe. Wiele instytucji zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej powinno przygotować do wniosku plan zarządzania danymi badawczymi a także, jeżeli to możliwe upowszechnić je w internecie. Wytyczne w tej sprawie podaje polskie Na=rodowe Centrum Nauki. Podaję strony, gdzie można znaleźć gotowe plany opracowane przez The Digital Curation Centre http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples.

DANE BADAWCZE W NOWEJ DYREKTYWIE UNIJNEJ

6 czerwca 2019 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zaakceptowała przyjętą 2 miesiące temu przez Parlament Europejski dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, mającą zastąpić dotychczasowe przepisy, czyli tzw. dyrektywę PSI (2003/98/WE) i jej nowelizację – dyrektywę 2013/37/UE. W intencji prawodawców, nowy akt prawny ma znacząco zwiększyć dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych sektora publicznego i danych wytworzonych w wyniku finansowania ze środków publicznych....

Polska Platforma Medyczna

Od paru lat we Wrocławiu powstaje „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Tydzień Otwartej Nauki niedługo – przygotujmy się

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 21 do 27 października. Tematem tygodnia jest: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.  Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED (EBIB, UMK), które jak co roku będzie koordynowało przebieg Tygodnia i informowało o wydarzeniach. Będziemy je umieszczali na stronach...

Zaproszenie do zgłaszania warsztatów na wydarzenie „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”

Do 23 sierpnia 2019 r. zgłaszać można propozycje warsztatów w ramach wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”, które organizujemy 21 października 2019 r. z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism. Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów dla redaktorów i wydawców czasopism. Zgłaszane warsztaty mogą dotyczyć m.in. otwartego dostępu, korzyści z indeksowania czasopism w bazach i rejestrach, polityk w zakresie praw...

Dane badawcze – zarządzanie nimi

Research Data Alliance (RDA) i Confederation of Open Access Repositories (COAR) zamierzają wspólnie wspierać zarządzanie danymi badawczymi. W komunikacie na temat porozumienia o współpracy organizacje deklarują, że będą koordynować strategiczne inicjatywy, wymieniać informacje na temat podejmowanych działań oraz wspólnie organizować wydarzenia na rzecz międzynarodowej społeczności skupionej wokół repozytoriów danych badawczych. W Polsce członkiem COAR i RDA jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzące Repozytorium CeON,...

Psychologia – podręcznik otwarty

Ruszyły prace nad tłumaczeniem i polską adaptacją drugiego podręcznika z serii OpenStax. Z radością informujemy, że będzie to  “Psychologia”. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz wszyscy zainteresowani dostępem do polskojęzycznej wersji podręcznika “Psychology” będą mogli z niego korzystać online lub w postaci pliku PDF, bez opłat czy konieczności rejestracji. Planowany termin wydania publikacji sierpień 2020. O postępach w pracach redakcyjnych i wydawniczych będziemy Was informować na bieżąco, a tymczasem zabieramy się do tłumaczenia! A już teraz polecamy...

Konferencja w Londynie

Call for papersChallenges in the Scholarly Publishing Cycle 2019 Librarians and information professionals are invited to attend an event that will give an invaluable insight into best practice for delivering the open research agenda. Organised by Research Information magazine in partnership with Info International, Challenges in the Scholarly Publishing Cycle 2019 (CISPC) will be held on 20 November...

Europa chce dalej budować otwartą naukę

Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja Europejska potwierdziły wolę współpracy w zakresie otwartej nauki w następnym programie finansowym dla nauki europejskiej. SPARC EUROPE w komunikacie z początku maja zatytułowanym: Open Science essential for new Horizon Europe funding programme – potwierdza ten fakt.

Nowa inicjatywa

Invest in Open infrastructure – to nowa międzynarodowa inicjatywa, która chce pracować nad otwartym oprogramowaniem ułatwiającym dostęp do wiedzy.

Wiadomości SCOSS

Ukazał się: The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), Newsletter | Issue 3, Spring 2019. W numerze raport koalicyjny z postępów prac nad nowym projektem organizacyjnym polegającym nałaczeniu inicjatyw DOAJ i SHERPA/ROMEO.