Jak co roku anonsujemy i zachęcamy do obchodzenia w Polsce po raz XI międzynarodowej imprezy Open Access WEEK.

Hasło na tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki oparte zostało o debatę o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez partie populistyczne i ludzi, którzy uważają, że są lepsi od innych, zamykają tym samym innym dostęp do dóbr, które tak jak nauka czy wiedza powinny być otwarte dla każdego.

Open with purpose: taking action to built structural equity and inclusion.

Szczegółowe informacje bedziemy zamieszczali na stronie ogolnej TON.