Komisja Europejska zdecydowała się w nowej perspektywie finansowej na stosowanie w niektórych programach otwartego upowszechniania zasobów naukowych i edukacyjnych. Modele open access zostały wprowadzone jako obligatoryjne do programu Erasmus+. Każdy materiał edukacyjny, jaki powstanie wyniku finansowania z tego programu ma być upowszechniony w otwartym internecie. Informuje o tym Przewodnik po programie z roku 2014. na str. 12

OTWARTY DOSTĘP DO MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, DOKUMENTÓW I MEDIÓW OPRACOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ramach Erasmus+ promuje się otwarty dostęp do materiałów, dokumentów i mediów, które są pomocne w uczeniu się, nauczaniu, szkoleniu oraz pracy z młodzieżą i które powstają w ramach projektów finansowanych przez dany program. Beneficjenci dofinansowania w ramach programu Erasmus+, którzy opracowują takie materiały, dokumenty i media w zakresie jakiegokolwiek finansowanego projektu, powinni podać je do wiadomości publicznej w postaci cyfrowej, dostępnej bezpłatnie za pośrednictwem internetu na zasadzie licencji otwartych. Beneficjenci mogą jednak określić najbardziej odpowiedni poziom otwartego dostępu, w tym w stosownych przypadkach jego ograniczenia (np. zakaz wykorzystania do celów komercyjnych przez osoby trzecie) w odniesieniu do charakteru projektu i rodzaju materiału. Wymóg otwartego dostępu nie narusza praw własności intelektualnej beneficjentów dofinansowania.

Oficjalna strona programu w języku polskim zawiera szczegółowe informacje związane z programem.