materiały promocyjne opracowane zostały przez bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

promotional materials have been created by librarians from the Library of the University of Lodz

Logo Open in Action
Plakat (poster) A3 [ENG,pdf]
Plakat A3 [PL,pdf]
Plakat B2 [ENG,pdf]
Plakat B2 [PL,pdf]
Zaproszenie (invitation) [ENG,pdf]
Zaproszenie [PL,pdf]

Film promocyjny w YouTube (movie)