Polska bibliografia o Open Access za lata 2005-2013

opis

Blog Otwarta Nauka Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

opis