Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – wyszukiwarki światowe
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – polskie zasoby instytucjonalne

Portal Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki opracowany przez Kamila Śliwowskiego z KOED.

Narzędzia do zdalnego nauczania – strona opracowana przez Kamila Śliwowskiego i Van Anh Dam z Centralnego Domu Technologii.

Dodatkowo:

Opracowanie: Bożena Bednarek-Michalska, UMK, KOED, EBIB,