Strona ta jest dla tych, którzy chcą się dokształcić w zakresie otwartości w nauce. 
Prezentujemy tu portal europejski FOSTER oraz zestaw lektur poszerzających wiedzę.


OGÓLNIE o otwartości:
 1. Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot, Przewodnik po otwartej nauce, ICM UW Warszawa 2009. Dostępny w: http://otwartanauka.pl/images/PDFs/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf
 2. Niezgódka Marek i in., Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, Warszawa, ICM [UW], 2011. Dostępny w: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1545
 3. Bożena Bednarek-Michalska, Karolina Grodecka, Kurs e-learningowy Otwarta Nauka, Kraków 2011. Dostępny w: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/.
 4. Paweł Szczęsny (PAN), Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych,Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB 2013. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/113/204
 5. Bożena Bednarek-Michalska (UMK), Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych, Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB 2013. Dostępny w: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81341.
 6. Tomasz Ganicz, Domena publiczna, 2010, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/DOMENA-PUBLICZNA.pdf
 7. Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, 2011. Dostępny w: https://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/CC-publikacja.pdf.
 8. Bożena Bednarek-Michalska, Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe (kurs e-learningowy), Toruń UMK 2015. Dostępny w: https://moodle.umk.pl/OtwarteZasoby/course/view.php?id=4.
 9. Jan Kozłowski, Polityna naukowa (słownik encyklopedyczny) opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (słownik PDF),Warszawa 2014. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_02/75745082fb8845f570c6c60d435a5259.pdf.
 10. Peter Subera, Otwarty dostęp (książka); Polski przekład został opracowany w ramach Platformy Otwartej Nauki przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW: Romana Bogacewicza, Macieja Chojnowskiego, Wojciecha Fenricha, Joannę Kielan, Andrzeja Leśniaka, Krzysztofa Siewicza, Michała Starczewskiego i Jakuba Szprota. Dostępny w: http://pon.edu.pl/images/plon_publications/files/14_Peter_Suber_-_Otwarty_dostep.pdf.
 11. Rozmowy Otwartej Nauki to cykl wywiadów na temat otwartości w badaniach naukowych przeprowadzanych specjalnie dla serwisu Otwarta Nauka z czołowymi ekspertami w dziedzinie otwartego dostępu z Polski i ze świata, a także z reprezentantami krajowych środowisk naukowych,Warszawa ICM UW, Rozmowy prowadzono od 2013 roku. Dostępny w: http://otwartanauka.pl/index.php/analysis/rozmowy.

PRAWO

 1. Krzysztof Siewicz, Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. Dostępny w: http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/kwestie-prawne.
 2. Krzysztof Siewicz, Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?, 2015. Dostępny w: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/prawo-autorskie-w-edukacji-jak-unikac-naruszen_KOED.pdf.
 3. Krzysztof Siewicz, Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł, 2014. Dostępny w: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/siewicz-legalnosc-zrodla-KOED.pdf.
 4. Krzysztof Siewicz, Prawo autorskie i wolne licencje, 2010. Dostępny w: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/PRAWO-AUTORSKIE.pdf
 5. Klaudia Grabowska (red.), Kamil Śliwowski (red.), Wolne licencje w nauce – instrukcja, (oprac. zbiorowe przygotowane w ramach booksprintu), 2013, http://ngoteka.pl/bitstream/id/509/Wolne%20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.pdf.
 6. Opracowanie Creative Commons, The power of open, (wersja językowa: PL/EN), 2011, http://thepowerofopen.org/assets/pdfs/tpoo_pol.pdf (PL),
 7. Tomasz Ganicz, Anatomia wolnych licencji, 2010, https://pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Broszura_o_licencjach.pdf.
 8. Lawrence Lessig, Wolna kultura, 2005. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wolna_kultura/wolna_kultura.pdf.
 9. Prawo autorskie dla bibliotekarzy (kurs e-learningowy) zaprojektowany przez Berkman Center for Internet & Society i dostosowany przez studentów prawa do polskich warunków, https://moodle.umk.pl/BU/course/view.php?id=8.
 10. Alek Tarkowski, Prawa autorskie licencje Creative Commons (webinarium), Toruń UMK 2012,

  http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby/prawa-autorskie-licencje-creative-commons

 11. Krzysztof Siewicz, Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne, Warszawa ICM UW 2013, http://otwartanauka.pl/images/PDFs/Wolne_oprogramowanie_w_instytucjach_publicznych.pdf.
 12. Katarzyna Rybicka, Helena Rymar, Alek Tarkowski, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2015, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/257/PWIP_V2.pdf?sequence=5.
 13. Krzysztof Siewicz, Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2012, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/207/ANALIZA_BIBLIOTEKA.pdf?sequence=1.
 14. Krzysztof Siewicz, Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2013, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/208/ANALIZA_OSWIATA.pdf?sequence=4.
 15. ICM UW (opracowanie zbiorowe), Wolne licencje w nauce. Instrukcja [publikacja, PDF], 2013

  http://ngoteka.pl/bitstream/id/509/Wolne%20licencje%20w%20nauce_Instrukcja.pdf.

 16. Krzysztof Siewicz, Alicja Rytel, Pierwsza pomoc w prawie autorskim: zapytaj prawnika, (zbiór gotowych odpowiedzi na konkretne pytanie/problem; możliwość skontaktowania się – zadania swojego pytania prawnikowi),

  http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/.

CZASOPISMA

 1. Bożena Bednarek-Michalska, Transfomacja czasopism tradycyjnych do postaci elektronicznej otwartej, (webinarium), Toruń UMK, 2012,

  http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby/transfomacja-czasopism-tradycyjnych-do-postaci-elektronicznej-otwartej.

 2. Emanuel Kulczycki (UAM), Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych, Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB 2013, http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81342.

CYTOWANIA

 1. Anna Wałek, Wzrost cytowań w modelu publikacyjnym Open Access (webinarium), Toruń UMK 2012,

  http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby/wzrost-cytowan-w-modelu-publikacyjnym-open-access.

OPROGRAMOWANIE

 1. FwiOO – Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Dobre Praktyki z realizacji Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji [publikacja, PDF], ORE Warszawa, 2014, https://fwioo.pl/media/attachments/Dobre_praktyki_SWOI.pdf

EDUKACJA/KSZTAŁCENIE

 1. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, (wersja 5), 2014,

  http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/OER_handbook_v5_online1.pdf.

 2. Bożena Bednarek-Michalska, Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe (kurs e-learningowy), Toruń UMK 2015,

  https://moodle.umk.pl/OtwarteZasoby/course/view.php?id=4.

 3. Karolina Grodecka, Otwartość w technicznej szkole wyższej – projekt Open AGH e-podręczniki, [artykuł w: Biuletyn EBIB, nr 10 (146)/2014, PDF], Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/220/364.
 4. Grodecka Karolina, Kamil Śliwowski, Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, Publikacja dla programu “Cyfrowa Szkoła” [PDF], http://ngoteka.pl/bitstream/id/469/Mapa%20Otwartych%20Zasob%C3%B3w%20Edukacyjnych.pdf.
 5. Karolina Grodecka, Jan Marković, Jan Kusiak, Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce,[artykuł w : E-mentor, 3/45, 2012, s. 57-63], Dostępny w: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/936.