Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – wyszukiwarki światowe (Open Educational Resources (OER)  – world search engines)
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – polskie zasoby instytucjonalne (polish resources)
Portal Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki opracowany przez Kamila Śliwowskiego z KOED.
Narzędzia do zdalnego nauczania – (Online learning open tools) strona opracowana przez Kamila Śliwowskiego i Van Anh Dam z Centralnego Domu Technologii.
PORADNIKI I KURSY
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne – poradnik Biblioteki Politechniki Gdańskiej
  • Kurs zdalny Centrum Cyfrowego wykonany w ramach projektu explOREer pt. Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych z 2016 roku skierowany przede wszystkim do nauczycieli akademickich, którzy chcieliby wykorzystać otwarte zasoby w swojej prac naukowej.
  • „Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne” – kurs BG UMK otwarty dla wszystkich chętnych. Kurs powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. Jest to także kurs dla tych, którzy planują dołączyć do grona naukowców upubliczniających swoje prace w Internecie i chcą poznać mechanizmy, które mogą ten proces ułatwić oraz dla dydaktyków wykorzystujących otwarte zasoby do podniesienia jakości kształcenia. Internet ma bogate treści, ale trzeba je wykorzystywać zgodnie z prawem i zwracać uwagę na jakość. To właśnie oferujemy, informację o jakościowo dobrych zasobach i metodach ich wykorzystania. Kurs jest dostępny dla wszystkich na licencjach Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Opracowanie: Bożena Bednarek-Michalska, UMK, KOED, EBIB, – marzec 2021