Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – wyszukiwarki światowe
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – polskie zasoby instytucjonalne
Narzędzia do zdalnego nauczania – strona opracowana przez Kamila Śliwowskiego i Van Anh Dam z Centralnego Domu Technologii.

Kurs zdalny Centrum Cyfrowego wykonany w ramach projektu explOREer pt. Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych z 2016 roku skierowany przede wszystkim do nauczycieli akademickich, którzy chcieliby wykorzystać otwarte zasoby w swojej prac naukowej.

Opracowanie: Bożena Bednarek-Michalska, UMK, KOED, EBIB,