Budowanie czasopism elektronicznych, to w świecie nauki już dziś standard, ale budowanie czasopism w modelach open access, to ciągle wyzwanie. Choć na świecie mamy już do czynienia z ponad 9 tysiącami tytułów, to nie każdy uważa, że modele otwarte są dobre dla nauki.  W świecie nauki ciągle liczy się impact factor wskaźnik, który tak naprawdę nie ma żadnego związku z oceną prac naukowych, szczególnie humanistycznych, ale ma dość długą tradycję.

Czasopisma otwarte powstają najczęściej tam, gdzie nie generuje się zysków, a najważniejsza jest wymiana naukowa: w towarzystwach naukowych, uczelniach, organizacjach pozarządowych pracujących dla nauki, bibliotekach oraz nowych wydawnictwach budowanych w oparciu o nowe modele biznesowe. Redaktorom tych czasopism zależy  na tym, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i wymieniać wiedzę bez barier. W ich mniemaniu nowe alternatywne wskaźniki (Altmetrics) oceny wpływu mają większy potencjał a przede wszystkim pokazują oddźwięk pojedynczego tekstu naukowego, a nie czasopisma jako całości.

Lektura pogłębiająca temat:

Emanuel Kulczycki: Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych

Okładka

Bożena Bednarek-Michalska:  Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych

Okładka