Autorzy pełnią szczególną rolę w Ruchu Open Access, to od ich woli upowszechniania swoich prac w Internecie wszystko się zaczęło. To dzięki nim mamy teraz dostęp do milionów artykułów, książek i czasopism naukowych. Nie od dziś wiadomo, że cyfrowa forma książki naukowej lub artykułu podnosi ich użyteczność. Ułatwia pracę z tekstem, wykorzystanie zawartych w nim informacji, podanej bibliografii i materiału źródłowego. Daje możliwość szybkiego przeszukiwania i odnajdywania właściwych informacji.

Jeśli chcesz razem z innymi być widocznym w sieci, zwiększyć swój wpływ na innych, zobacz i posłuchaj autorów, który upowszechnili swoje prace w modelu open access:

Rekomendacje dla instytucji naukowych i ich autorów

 • Stworzyć politykę instytucjonalną OA;
 • Zapewnić otwarty dostęp do publikacji powstających dzięki finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków publicznych;
 • Upowszechniać na ile to możliwe otwarte surowe dane badawcze;
 • Upowszechniać doktoraty w otwartym repozytorium instytucjonalnym;
 • Wprowadzić zapisy o OA do regulaminów własności intelektualnej;
 • Budować repozytoria i transformować czasopisma do postaci otwartej;
 • Wykorzystać potencjał bibliotek akademickich w zakresie budowania zasobów, dokształcania pracowników i promowania idei OA w środowisku lokalnym;
 • Monitorować liczbę otwartych publikacji w instytucji.

Rekomendacje dla naukowców

 • Dążyć do upowszechnienia jak największej liczby swoich publikacji naukowych w modelu otwartym;
 • Opatrywać te publikacje licencją tak, by każdy mógł sprawdzić na jakich zasadach może z niej skorzystać;
 • Deponować wieczyście publikacje w repozytorium instytucjonalnym, także te zagraniczne;
 • Uwzględniać w grantach koszty publikowania otwartego (wielu wydawców ma takie opcje);
 • Korzystać z porad i pomocy bibliotek akademickich w zakresie upowszechniania publikacji w modelach OA.

Przeczytaj najważniejsze publikacje o otwartym dostępie dla autorów:

grodecka

Udane projekty open access w Polsce : studia przypadków (Grodecka 2013)

Analiza kalendarium Open Access pokazuje, że ostatnie trzy lata (2010‑2013) były czasem intensywnych działań na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Środowiska naukowe, biblioteczne, rządowe i pozarządowe zintensyfikowały swoje prace w kierunku wspierania rozwoju i upowszechniania darmowego dostępu do wyników badań i publikacji naukowych.

 

 

 

 

 

 

Publikacja_bon_okladka2

Wolne licencje w nauce. Instrukcja. (red. Grabowska, Śliwowski i in. 2013) Publikacja przybliża to, czym jest otwarty dostęp oraz wolne licencje. Autorzy w przystępny sposób starają się wytłumaczyć, dlaczego wdrażanie otwartego dostępu w pracy naukowej jest pożyteczne i ważne. Bardzo dobrym krokiem jest pójście w stronę „poradnikową”. Zatem otrzymujemy tutaj konkretne wskazówki, a nie tylko suchy materiał prawny.