Aktualności

Workshop on innovations

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. w Genewie odbędzie się 10. edycja warsztatów Open Archives Initiative: OAI10 – CERN-UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication. Wydarzenie jest organizowane przez CERN i Uniwersytet Genewski. Przed konferencją odbędzie się całodniowa sesja grupy użytkowników oprogramowania repozytoryjnego DSp.

Zjazd plenarny Research Data Alliance

W ostatnim czasie odbyły się dwa interesujące wydarzenia związane z otwartą nauką. W pierwszym tygodniu kwietnia w Barcelonie miał miejsce dziewiąty zjazd plenarny Research Data Alliance. RDA jest jedną z najważniejszych na świecie organizacji zajmujących się wypracowywaniem standardów udostępniania danych badawczych, a jednocześnie forum dyskusji i wymiany idei w tym obszarze. Z kolei w ostatnich dniach kwietniach w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IBL PAN z pomocą zagranicznych...

Drapieżni wydawcy – jak ich sprawdzić?

O drapieżnych wydawcach pisze się coraz częściej w kontekście otwierania zasobów nauki. Idea open access i nowe modele publikowania naukowego spowodowały, że zaczęły powstawać firmy wydawnicze, które wykorzystując jeden z wielu modeli open access (płać za publikację) zaczęły oszukiwać autorów oferując im usługi pozbawione kontroli jakości naukowej. O takich wydawcach pisał na swoim blogu Emanuel Kulczycki już w roku 2014.  Warto poznać mechanizmy takich...

Springer Open Choice – przedłużony na rok 2017

Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawieranej pomiędzy ICM i wydawcą i finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa ta została przedłużona na rok 2017 (patrz wyciąg). Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane...
Tydzień Otwartej Nauki w 2017!

Tydzień Otwartej Nauki w 2017!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 23 do 29.10. Tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”.  Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało informacje o wydarzeniach. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą. Zgłoszenia można wysyłać na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej z UMK, bozena@umk.pl...

Zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA)

W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy...

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ma politykę OA

5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Otwarty Mandat będzie miał zastosowanie dla zasobów naukowych IMP od stycznia 2017 roku. Wypracowany w Instytucie dokument jest zgodny z Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych,  rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zalecenia dla polskich jednostek naukowych...

List ministra nauki do uczelni w sprawie polityk OA

W połowie lutego br. Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysłał list do wszystkich uczelni na temat otwartego dostępu do publikacji naukowych i wdrożenia rekomendacji MNiSW w zakresie OA: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_02/6b8c8c9c87a816fff3bd6e186b194b9e.pdf.  Ma to związek z wdrażaniem przez MNiSW polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych: http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/. W liście zaleca się wprowadzenie na uczelni polityki otwartego dostępu do zasobów nauki i powołanie pełnomocnika ds OA. Jest to kontynuacja działań MNiSW z lat poprzednich.

Jak Europa realizuje idee otwartej nauki?

W grudniu tego roku SPARC Europe opracowało raport zatytułowany „Mapping Open Science and Open Scholarship in Europe„, w którym możemy znaleźć informacje o instytucjach działających na rzecz otwierania zasobów nauki i ich inicjatywy.  

Raport SPARC EUROPE za rok 2016

Raport SPARC Europe za rok 2016 jest już na stronach organizacji dostępny, zachęcamy do jego przejrzenia. Nadesłała: Vanessa Proudman, Director, SPARC Europe

Seminarium Research Data Alliance w Warszawie

Research Data Alliance zaprasza na pierwsze w Polsce, otwarte seminarium zorganizowane z myślą o badaczach ze wszystkich dyscyplin – przedstawicielach instytucji naukowych i firm, a także profesjonalistach data science, specjalistach zajmujących się zarządzaniem danymi oraz informacją naukową. RDA to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy dyscyplinami, podmiotami i krajami. W centrum zainteresowania RDA leży zniesienie barier utrudniających dzielenie się danymi badawczymi oraz przyspieszony...

Open Research Funders Group

15 grudnia 2016 r. osiem organizacji finansujących badania ogłosiło powstanie Open Research Funders Group (ORFG). Celem ORFG jest działanie na rzecz większej otwartości i swobodniejszej wymiany zarówno publikacji naukowych, jak i danych badawczych. To z kolei ma przynieść zysk na cztery sposoby: przyspieszenie postępu nauki poprzez zmniejszenie opóźnienia komunikacji naukowej, zmniejszenie luk stojących na przeszkodzie wymianie informacji, zwiększenie ponownego wykorzystania badań naukowych oraz lepsze...