Aktualności

Polityki OER w USA

Amerykańska organizacja SPARC opublikowała przewodnik dla polityków stanowych w USA (OER State Policy Playbook) na temat wprowadzania zmian prawnych wspierających powstawanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, głównie podręczników dla studentów. W USA zrobiono badania na temat kosztów, jakie ponoszą studenci na zakup podręczników. Okazało się, że ceny rosną bardzo szybko i coraz mniej studentów stać na to, by kupić sobie podręcznik akademicki.  Organizacja SPARC została wsparta...

Odpowiedź MNiSW na list KOED

Pod koniec poprzedniego roku Koalicja Otwartej Edukacji skierowała list do ministra nauki a zapytaniem o losy polityki otwartej nauki w ministerstwie.  Właśnie nadeszła odpowiedź, w której podsekretarz stanu Piotr Dardziński wyjaśnia, jakie kroki podjęło ministerstwo, by realizować tę politykę. Zachęcamy do przeczytania (Pismo z MNiSW).

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp

W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte...

Anna Wałek w SPARC EUROPE

Dr Anna Wałek, znalazła się w gronie nowo powołanych członków SPARC Europe Board of Directors. Ta międzynarodowa organizacja non-profit lobbuje na rzecz wszystkich obszarów Otwartej Nauki, takich jak Open Access i Open Research Data. Współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy, kształtującymi politykę otwartego dostępu. Rada SPARC Europe odpowiada za strategiczne zarządzanie organizacją. W gronie dziewięcioosobowej Rady zasiadają...

Nowy konkurs – zarządzanie danymi

W celu zachęcania badaczy do zmian ich stosunku wobec zarządzania danymi SPARC Europe, University of Cambridge i JISC ogłosiły konkurs. Ma on na celu inspirowanie i większe zaangażowanie badaczy w praktyki dobrego zarządzania danymi badawczymi (RDM). Informacje o konkursie zawarte są w tym ogłoszeniu.

Aktualna europejska analiza na temat otwartej nauki

Przez ostatnie 6 miesięcy zaszły w Europie zmiany związane z budowaniem otwartej nauki. Przygotowano w związku z tym analizę, która je pokazuje: Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe. Analizę opracowano w the Digital Curation Centre (DCC).

Otwarte cytowania – lobbing naukowców

Naukowcy z różnych instytucji świata wystosowali list do wielkich wydawców, by udostępniali przez  Crossref bibliografie załącznikowe z artykułów. Twierdzą, że już niektóre np. the American Physical Society, Cambridge University Press, PLOS, SAGE, Springer Nature, and Wiley udostępniają swoje zestawienia w Internecie, ale niektóre np. the American Chemical Society, Elsevier, IEEE, Wolters Kluwer Health jeszcze tego nie zrobiły.

WEBINARIA OPENAIRE

OpenAIRE rozpoczął cykl webinariów przeznaczonych dla menedżerów repozytoriów. Cykl rozpoczął się w listopadzie, a koniec planowany jest w połowie 2018 r.

Szkolenie Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 8 grudnia oraz 14 grudnia br. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia pt. Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce dla pracowników jednostek naukowych i uczelni.  Godziny szkolenia: 9:30 – 16:15. 8 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 w Warszawie, sala „Londyn”. 14 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne GoldenFloor Milenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, sala nr 6 – 15 piętro. Program do wglądu...

Internet Governance Forum Polska

We wtorek za tydzień (21.11) odbędzie się IGF Polska – inicjatywa, której celem jest promowanie wielostronnej, otwartej dyskusji prowadzonej na zasadzie równości stron nad zagadnieniami zarządzania Internetem – prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci. Udział w konferencji jest bezpłatny.

MozFest – spotkanie ruchu na rzecz otwartego internetu

Mozilla to nie tylko firma stojąca za jedną z przeglądarek internetowych, ale też fundacja podejmująca działania na rzecz otwartego internetu. Bardzo inspiruje nas ich projekt Internet Health Report, w którym opisywane są zjawiska i trendy rozwoju internetu w kontekście otwartości. Z Polski Centrum Cyfrowe uczestniczyło w MozFest – corocznym inspirującym wydarzeniu ruchu na rzecz otwartego internetu. Podczas festiwalu moderowali dyskusję o znaczeniu prawa autorskiego dla nowoczesnej edukacji oraz o tym, jak...

„Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” 

„Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”  Szanowni Państwo w czwartek rozpoczyna się w Toruniu konferencja konsorcjum DARIAH-PL. Konferencja transmitowana jest na żywo przez TV UMK zapraszamy do śledzenia obrad na stronie: http://tv.umk.pl/#.  Tegoroczna polska konferencja  nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi: Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa.