Author Archive

Pobieraj materiały reklamowe na OAW

Zachęcamy do pobierania materiałów na OAW, są ulotki, plakaty, zaproszenia, film, pudełko.

Mamy ulotkę i film na Tydzień Otwartej Nauki

Bibliotekarze z Łodzi i Torunia opracowali ulotkę informacyjną o Tygodniu Otwartej Nauki (Open Access Week) do rozdawania w instytucjach oraz film do prezentowania na imprezach. Wszystko jest dostępne do pobrania na stronie portalu Uwolnij Naukę.

Pomorska Konferencja Open Science

Politechnika Gdańska organizuje konferencję zatytułowaną : „Pomorska Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”. Konferencja odbywa się 23.10- 24.10 na Politechnice. Szczegółowe informacje na stronie: https://pg.edu.pl/pkos/program. Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy...

Seminarium o otwartej nauce

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z wydawnictwem Elsevier organizuje 6-7 listopada 2017 dwudniowe seminarium o otwartej nauce z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Otwieranie danych i zarządzanie informacją naukową drogą do doskonałości naukowej, <http://156.17.100.83/seminarium/>. Jest to kontynuacja zeszłorocznego seminarium <http://www.biblos.pk.edu.pl/seminarium/zaproszenie>, które odbyło się na Politechnice Krakowskiej. Nadesłała: Justyna Zawada

Mamy już pierwsze wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki!

Instytucje naukowe zgłosiły już pierwsze wydarzenia, jakie przygotowano na Tydzień Otwartej Nauki w Polsce. Anonsujemy je wszystkie na stronie portalu Uwolnij Naukę, KOED, EBIB i innych organizacji działających na rzecz otwartości. Prosimy instytucje, które chcą się dołączyć do działań o zgłaszanie imprez do Bożeny Bednarek-Michalskiej (bozena@umk.pl). Wydarzenie może być dowolne, każda forma będzie dobra dla poszerzania świadomości wśród ludzi o otwartości nauki.

Zgłoś wydarzenie na Tydzień Otwartej Nauki!

Tydzień Otwartej Nauki zacznie się już za miesiąc, bo 23 października. Zapraszamy instytucje, które organizują jakieś wydarzenia o zgłaszanie ich do nas przez specjalnie stworzony formularz https://goo.gl/forms/xLDGABdyevvEAjAr1. Będziemy promowali te wydarzenia przez sieć instytucji KOED i za granicą.

Materiały promocyjne na Tydzień Otwartej Nauki

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała nowe materiały promocyjne na Tydzień Otwartej Nauki w roku 2017. Wszystkie materiały są na wolnych licencjach, można je pobierać i dowolnie wykorzystać. Są to: plakat (plakat OA A3 PL; plakat OA A3 eng) zaproszenie  (zaproszenie OA A5 eng; zaproszenie OA A5 PL) pudełko do wycięcia (pudełko do wydruku A3; pudełko do wydruku A4) (pudełko do wydruku A3 – str...

Kongres OER

W dniach 18-20 września 2017 r. w Lublanie, na Słowenii, odbędzie się II Światowy Otwarty Kongres Zasobów Edukacyjnych (OER): http://www.oercongress.org. Ponieważ Kongres przyjął tylko  600 delegatów: przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych, wychowawców, ekspertów, naukowców ze środowisk akademickich i przemysłowych,  to rząd Słowenii  przygotował multimedialne imprezy VideoLectures. Net, MiTeam na stronach http://www.oercongress.org/vico/.

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Ministerstwo Cyfryzacji będzie realizowało  projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Kwota dofinansowania opiewa na sumę 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r.

Stanowisko KOED nt. stanowiska rządu RP ws unijnej reformy prawa autorskiego

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej omawiała ten projekt na posiedzeniu 9 marca. Przygotowaliśmy własną opinię na ten temat.  

OZE Politechniki Wrocławskiej

Jeśli jeszcze nie znasz portalu Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej, serwisu opracowanego przez Dział E-learningu Politechniki Wrocławskiej, to zachęcamy, żebyś do niego zajrzał/a.

European Open Science Cloud

W dniu 21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska ustanowiła nową grupę ekspertów wysokiego szczebla European Open Science Cloud. Jej misją jest doradzanie Komisji w sprawie środków niezbędnych do wdrożenia europejskiej chmury naukowej. Nowa grupa, której przewodniczy Silvana Muscella, składa się z dziesięciu ekspertów z różnych krajów europejskich i dwóch państw trzecich (Australia i USA). Razem uzupełniają się w kluczowych aspektach w zakresie tworzenia chmury danych naukowych,...