Monthly archive Kwiecień, 2021

Ruszyła platforma dla publikacji z Horyzontu

Open Research Europe jest to otwarta platforma wydawnicza służąca do publikowania badań naukowych pochodzących z finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” we wszystkich dziedzinach. Platforma ułatwia beneficjentom programu „Horyzont 2020” przestrzeganie warunków otwartego dostępu do wyników badań. Platforma jest dla tych, którzy nie mają w swojej uczelni repozytorium instytucjonalnego.

Szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych w ICM UW

27 kwietnia zaplanowane zostało szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych organizowane w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. W programie znalazły się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim i licencjami Creative Commons, a także prezentacja nowej platformy. Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

IV Pomorska Konferencja Open Science 14 kwietnia

Politechnika Gdańska organizuje IV Pomorską Konferencję Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data) 14-16 kwietnia 2021. Informacje o konferencji znajdują się na stronie Politechniki.

Zatrzymaj prawa autorskie, nie przekazuj ich wydawcy!

cOAlition S opracowała strategię zachowania praw autorskich, aby zapewnić badaczom swobodę decydowania o swojej pracy. Niektóre organizacje skupione w cOAlition S będą wymagać od swoich grantobiorców, aby w momencie rozpoczęcia grantu ubiegali się u wydawcy o licencję CC BY na wszystkie przyszłe artykuły, które powstaną w trakcie grantu. Listę organizacji (w tym polskiej) popierających tę politykę można znaleźć na stronie Koalicji. Zaznaczono na niej daty dochodzenia do pełnej...

Polityka otwartości w programie Horyzont Europa

Z końcem lutego 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wzór umowy grantowej do programu Horyzont Europa, która zawiera m.in. zapisy dotyczące otwartego udostępniania wyników badań. Najważniejsze zmiany wprowadzone w kolejnym programie ramowym dotyczą zachowania autorskich praw majątkowych przez twórców, wymogu udostępnienia publikacji natychmiast, bez embarga oraz publikacji książkowych, które objęte zostały polityką otwartości. Część zmian ma związek z realizacją Planu S i strategii zachowania praw autorskich...

Wolne szczepionki!

Szanowni Państwo, już od roku żyjemy w ciągłym strachu. Dotychczasowe wysiłki na rzecz opanowania światowej pandemii Covid-19 są niewystarczające. Wzywamy Polski rząd do podjęcia zdecydowanych działań na arenie międzynarodowej na rzecz zniesienia patentów i innych monopoli na leki i szczepionki na Covid-19. Zapraszamy do dołączenia do apelu organizacji pozarządowych!Całe stanowisko: https://wolneszczepionki.pl/ Prosimy o: podpisanie stanowiska poprzez wypełnienie do 7 kwietnia formularza na stronie: https://wolneszczepionki.pl/formularz-dla-organizacji/ wysłanie informacji o tej inicjatywie do wszystkich organizacji potencjalnie...