Monthly archive Listopad, 2020

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki stale się rozwija w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pomaga naukowcom humanistom wykorzystywać najnowsze technologie IT w pracach badawczych. Rozwija bardzo wiele interesujących usług i narzędzi, które tworzą zasoby cyfrowe Polskie, ale także pozwalają akty wnie i eksperymentalnie działać na tych zasobach. Na stronie HUM zebrane są podstawowe informacje w zakresie możliwości wsparcia, jakie PCSS oferuje naukowcom i zespołom badawczym w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w celach badawczych. Pokazano także...

O otwartych danych badawczych w „Biuletynie EBIB”

Redakcja „Biuletynu EBIB” zaprasza Państwa do lektury numeru o otwartych danych badawczych. Temat ten podejmujemy co jakiś czas, prezentując nowe inicjatywy, standardy, serwisy. Tym razem dużo uwagi poświęciliśmy planom zarządzania danymi badawczymi oraz repozytoriom i czasopismom poświęconych prezentacji danych oraz rozpowszechnianiu informacji o nich w świecie nauki. Inicjujemy również dyskusję na temat zbierania, agregowania i transmisji otwartych danych badawczych przez biblioteki publiczne. Życzymy wielu inspiracji!

Strategia Zachowania Praw Autorskich dla naukowców

W związku z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca br. Polityką Otwartego Dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków NCN (zwana dalej Polityką) NCN informuje, że kolejnym etapem prac nad wdrażaniem Planu S, było opracowanie przez członków cOAlitionS Strategii Zachowania Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy. Strategia ta ma na celu ochronę prawa własności intelektualnej naukowców do publikacji, umożliwiając  tym samym zachowanie...

Narzędzie Journal Checker dla naukowców

cOAlition S ogłosiła 18 listopada, że ma nowe narzędzie Journal Checker Tool (JCT) w wersji beta. JCT jest to narzędzie internetowe, które daje badaczom informację, z jakim czasopismem mają do czynienia, gdzy zdecydują się w nim publikować swoje artykuły, na przykład – czy przestrzega ono polityki otwartego dostępu zgodnej z Planem S, Narzędzie jest w fazie testów. Naukowcy mają okazję zapoznać się z JCT i przekazać informację...

Konferencja DARIAH-EU – o czym mówiono?

Konsorcjum DARIAH-EU, które wspiera budowę infrastruktury badawczej w obszarze humanistyki i sztuki, zorganizowało międzynarodową konferencję DARIAH VIRTUAL ANNUAL EVENT 2020: SCHOLARLY PRIMITIVES. Główna część obrad miała miejsce w dniach 10 – 13 listopada 2020 roku. Pierwotnie zaplanowana w Zagrzebiu w Chorwacji, ze względu na pandemię odbyła się w sieci. Temat konferencji stanowiło nowe ujęcie pojęcia „scholary primitives” (podstawowe działania badawcze „discovering, annotating, comparing, referring, sampling,...

Narzędzie otwarte dla humanistów

Wirtualne Laboratorium Transkrypcji jest narzędziem, które pozwala tworzyć cyfrowy tekst na podstawie skanów. Wyniki możesz wykorzystać do przygotowania obiektu cyfrowego w takich standardach jak: hOCR, TEI, PDF, eBook. Narzędzie pozwala na transkypcję obiektów importowanych z Bibliotek Cyfrowych, także z wykorzystaniem standardu IIIF. Więcej na stronie WLT