Monthly archive Wrzesień, 2020

Redakcje czasopism – szkolenia

W październiku i listopadzie 2020 r. odbędą się kolejne szkolenia dla redaktorów czasopism naukowych organizowane w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. W programie spotkań znalazły się m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim i licencjami Creative Commons, a także prezentacja powstającej platformy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zamieszczony na stronie projektu.

UNESCO o otwartej nauce

24 września 2020 r. odbędzie się dyskusja panelowa na temat otwartej nauki w krajach Europy Wschodniej organizowana przez UNESCO w ramach konsultacji regionalnych. Podczas spotkania poruszony zostanie temat wpływu, jaki otwarta nauka wywiera na politykę, naukę i społeczeństwo. Konsultacje regionalne stanowią element pracy nad rekomendacjami UNESCO w zakresie otwartej nauki, które mają określić wspólne wartości i zasady oraz wskazać konkretne działania na rzecz otwartej nauki, z uwzględnieniem perspektyw...

OpenAIRE Week: zgromadzenie

W dniach 12-16 października 2020 r. odbędzie się zgromadzenie ogólne OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy w udostępnianiu wyników badań. Tegoroczne spotkanie będzie miało nową formę – odbędzie się online i poszerzone zostanie o popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków OpenAIRE. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji...

Nowy minister nauki chyba lubi open access?

OTWIERANIE DANYCH BADAWCZYCH – INTEGRALNY ELEMENT OTWARTEJ NAUKI – jest to wywiad przeprowadzony przez Natalię Gruenpeter z ICM UW w sierpniu tego roku z nowym ministrem nauki Wojciechem Murdzkiem. Wydaje się, że popiera on otwieranie nauki, co dla działaczy open access w Polsce pracujących w Koalicji Otwartej Edukacji jest bardzo ważnym sygnałem. Bez dostępu do danych, które były podstawą badania, nie jest możliwa wiarygodna weryfikacja jego rezultatów. Co za tym idzie, badania...

Zarządzanie danymi badawczymi – szkolenie ICM UW

ICM UW organizuje pod koniec września kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w ramach projektu DRODB, rejestracja jest otwarta. Szczegóły: https://drodb.icm.edu.pl/szkolenie-online-z-zarzadzania-danymi-badawczymi-28-09-2020/

OMEGA-PSIR ma coraz więcej implementacji

Zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT opracował oprogramowanie, które pełni rolę repozytorium oraz zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz uczelni i pracowników naukowych. W oparciu o to oprogramowanie wdrożono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. System...

Polska Platforma Medyczna – kolejny etap wdrożeniowy

Medycy z przyjemnością informują, że funkcjonują już platformy instytucjonalne Polskiej Platformy Medycznej. Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Platforma zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami...

Powstaje Platforma Polskich Publikacji Naukowych na UW

Celem projektu jest udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, znacznej części bieżących polskich publikacji naukowych. Strona www: https://pppn.icm.edu.pl/. Planowane jest udostępnienie 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania...
XI Tydzień Otwartej Nauki  w Polsce 2020

XI Tydzień Otwartej Nauki w Polsce 2020

Jak co roku anonsujemy i zachęcamy do obchodzenia w Polsce po raz XI międzynarodowej imprezy naukowej Open Access Week. Tym razem od 19 do 25 października. Hasło na tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki przyjęte zostało po debacie w organizacji SPARC o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez ludzi, którzy dzielą nie łączą, zamykają nie otwierają się na odmienne kultury, tradycje i populacje. Nauka, kultura i edukacja powinny łączyć,...

SPARC Europe ma fundusze na wsparcie Otwartej Edukacji

Jeśli rok 2020 nauczył czegoś środowisko akademickie – to tego, że potrzebuje ono szybszego postępu w zakresie otwartej edukacji w Europie. Dzięki hojnej dotacji Fundacji Williama i Flory Hewlettów SPARC Europe posiada środki finansowe na wsparcie trwającego dwa i pół roku programu mającego na celu zwiększenie działań na rzecz otwartej edukacji w bibliotekach uczelnianych w Europie. Wielopłaszczyznowa inicjatywa, która rozpocznie się jeszcze w tym roku, bezpośrednio przyczynia się...

Zaktualizowana analiza europejskich polityk otwartej nauki

SPARC EUROPE opublikowalo 6 wersję raportu o politykach open access. Wersja 6 zawiera zmiany związane z COVID-19 oraz przegląd bieżących działań w zakresie budowania europejskiej chmury dla otwartej nauki (EOSC) – projektów wspieranych przez Komisję Europejską. Analiza ta, opublikowana po raz pierwszy w 2017 r.