Monthly archive sierpień, 2020

Repozytorium Otwartych Danych RepOD w nowej odsłonie

Nowa wersja prowadzonego w ramach Platformy Otwartej Nauki Repozytorium Otwartych Danych RepOD, oparta o oprogramowanie Dataverse, jest już dostępna dla użytkowników. RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia – mogą z niego korzystać wszyscy polscy badacze zainteresowani deponowaniem i otwartym udostępnianiem danych badawczych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej i dziedziny nauki. W repozytorium można też tworzyć kolekcje instytucjonalne.

Nowa platforma publikacyjna dla Horyzontu 2020

Komisja Europejska zleciła firmie F1000 Research udostępnienie otwartej infrastruktury publikowania badań naukowych i usług redakcyjnych dla Open Research Europe. F1000 Research będzie ściśle współpracowała z trzema ekspertami: Eurodoc, Global Young Academy i LIBER Europe. Więcej informacji na stronie: https://open-research-europe.ec.europa.eu/ .

Koalicja S przyjęła strategię w zakresie majątkowych praw autorskich

Zasada zachowania majątkowych praw autorskich przez naukowców stanowi jedną z naczelnych zasad Planu S. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały przyjęte w lipcu 2020 roku w formie strategii, która określa m.in. zmiany w umowach grantowych, które mają zagwarantować udostępnianie publikacji w ostatecznej wersji autorskiej (Author Accepted Manuscript, AAM) lub ostatecznej wersji opublikowanej (Version of Record, VoR) na licencji CC-BY. W związku z przyjęciem strategii Koalicja S organizuje webinaria...