Monthly archive czerwiec, 2020

Zostań członkiem komitetu doradczego OPERAS

OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa. Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu...

Most danych – projekt na który czeka środowisko nauki

Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Istotą projektu MOST DANYCH jest zaprojektowanie i wybudowanie platformy pozwalającej na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych oraz zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z trzech najważniejszych uczelni wyższych Pomorza: Politechniki Gdańskiej,...

Polska Platforma Medyczna niedługo będzie dostępna

Kwiecień był kolejnym miesiącem prac w zaimplementowanych systemach OMEGA-PSIR u wszystkich Partnerów Projektu Polska Platforma Medyczna. W chwili obecnej na uniwersytetach medycznych we Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Warszawie oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi trwają intensywne działania mające na celu integrację wdrożonego oprogramowania z lokalnymi systemami funkcjonującymi u Partnerów. Prace polegają na analizie danych przeznaczonych do migracji, a następnie zapełnianiu nimi systemu. Wśród tych danych znajdują...

Argos – zrób profesjonalny plan zarządzania danymi badawczymi i podziel się nim

ARGOS (https://argos.openaire.eu) to nowe narzędzie online wspierające zautomatyzowane procesy tworzenia, zarządzania, udostępniania planów zarządzania danymi – DMP. Wspólnym wysiłkiem OpenAIRE i EUDAT CDI jest dostarczenie otwartej platformy do planowania zarządzania danymi, która odnosi się do najlepszych praktyk FAIR i Open i nie zakłada żadnych barier dla jej wykorzystania i przyjęcia. W tej chwili na platformę można wysyłać zarówno modele planów, jak i gotowe plany zarządzania danymi (Create, Link,...

Zarządzanie danymi badawczymi – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 9 czerwca o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting. Program: 12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi 12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania Dane badawcze – definicje Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP) Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN Selekcja...

ZALECENIA‌ ‌KOMISJI‌ ‌EUROPEJSKIEJ‌ ‌DOT. ‌BADAŃ‌ ‌NAD‌ ‌KORONAWIRUSEM‌

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Komisja Europejska opracowała wytyczne w zakresie otwartego dostępu do wyników badań prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020. Opublikowane 24 kwietnia 2020 r. zalecenia dotyczą zarówno projektów, które w bezpośredni sposób rozwijają badania nad koronawirusem, jak i tych, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu wywołanego przez pandemię. Komisja Europejska zachęca do wdrażania rozwiązań, które wykraczają poza wymogi sformułowane w umowie...

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

ICM UW organizuje Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań. Instytucji zależy, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,...