Monthly archive Kwiecień, 2019

Czasopisma naukowe – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania. Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30 (http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy). Szkolenie będzie prowadzone przez zespół ICM UW i jest organizowane w ramach projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”. Platforma...

ICM UW realizuje trzy projekty w ramach programu POPC

ICM UW realizuje obecnie trzy projekty finansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które dotyczą otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych. W ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie publikacji naukowych,...

Globalny zasięg Planu S

Powiększa się zasięg Planu S, przyjętego przez instytucje finansujące badania naukowe dążące do tego, aby od 2020 roku wprowadzić otwarty dostęp do wyników badań. W marcu plan przyjęła działająca w Jordanii Wysoka Rada ds. Nauki i Techniki, stając się pierwszym koalicjantem z Bliskiego Wschodu, a wcześniej – w lutym – zambijska Narodowa Rada Nauki i Techniki jako pierwsza organizacja afrykańska. Plan S zainicjowany został jesienią ubiegłego roku...

Nowa dyrektywa o re-use

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził nową Dyrektywę w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dyrektywa aktualizuje przepisy dotyczące reuse, a także, co jest nowością, reguluje ponowne wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych. Co ważne, zasadami reuse zostały objęte również dane badawcze finansowane ze środków publicznych. Priorytetem jest także identyfikacja i udostępnianie wartościowych danych publicznych, które powinny być...

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons

Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons dla własnych publikacji. Po kilku latach od decyzji, aby wszystkie swoje materiały i publikacje wydawać do swobodnego, również komercyjnego użytku, Komisja zdecydowała się wreszcie użyć do tego standardowych licencji. Decyzję podjętą po przeprowadzeniu badań: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115947/kjna29685enn_1.pdf, które mogą przydać się osobom promującym i szkolącym w zakresie prawa autorskiego i licencji np. naukowców. Nowe materiały będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons...