Monthly archive Luty, 2019

Tydzień Otwartej Edukacji

Pod hasłem: Zostań chirurgiem otwartych zasobów – Tydzień Otwartej Edukacji! KOED będzie organizowała kilka powiązanych ze sobą działań: 1. Kurs internetowy o OZE w dwóch wersjach – dla nauczycieli szkolnych i akademickich. Kurs pt. Rentgen otwartych zasobów wprowadzi uczestników w tematykę otwartych zasobów edukacyjnych oraz da im umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, ewaluacji otwartych zasobów oraz dzielenia się nimi. Kurs potrwa 5 dni, każdego dnia na uczestników będzie czekało 1-2...

Spółdzielnia Otwartej Edukacji – warsztaty i kurs internetowy

W 2018 roku Centrum Cyfrowe zorganizowało pierwszą edycję Spółdzielni Otwartej Edukacji – SpołEd. Skupili się na pracy z nauczycielami i nauczycielkami matematyki, którzy w zespołach, przy wsparciu mentorów i specjalistów z różnych dziedzin (metody projektowe, user experience, dostępność, prawo autorskie, programowanie, środowiska internetowe, nauki humanistyczne) stworzyli wzorcowe otwarte zasoby edukacyjne (scenariusze, materiały, filmy). Efekty tych działań można zobaczyć tutaj: https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/zasoby/spoled-matematyka/  Doświadczenia zebrane podczas współpracy...

Tydzień Otwartej Edukacji

Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji. Tydzień ma charakter globalny i społecznościowy; każdy może zorganizować własne wydarzenie, zarówno lokalnie, jak i online. Innym sposobem na włączenie się w obchody jest rozwijanie otwartych zasobów...

W Polsce mamy już prawie 6 mln zasobów cyfrowych online

Polskie biblioteki i instytucje nauki czy kultury pracują nieprzerwanie od 2002 roku dygitalizując coraz więcej zasobów znajdujących się w tych instytucjach. Dorobek jest ogromny. Rezultaty znajdują się w Federacji Bibliotek Cyfrowych i liczą już ponad 5,7 miliona obiektów dostępnych online.

Chcesz się uczyć? Foster ci pomoże!

Europejski projekt edukacyjny FOSTER rozwija się i dostarcza coraz więcej zdalnych kursów i podręczników, dzięki którym możesz poszerzać swoją wiedzę na temat otwartej nauki (open science). Wejdź na stronę projektu do zakładek COURSES lub RESOURCES: https://www.fosteropenscience.eu/. 

Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych

Biblioteka Politechniki Krakowskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra hab. inż. Jana Kaziora: Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych, która odbędzie się w Krakowie, 26 marca 2019 r. Celem konferencji jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią. Konferencja ma na celu przedstawienie doświadczeń zdobytych...

DARIAH EU – spotkanie coroczne 2019: HUMANITIES DATA w Warszawie

W tym roku w Warszawie od 15 do 17 maja odbędzie się coroczne spotkanie konsorcjum europejskiego DARIAH, którego członkiem jest także Polska.  Spotkanie będzie miało formę konferencji na której omawiane będą dane gromadzone przez europejską humanistykę. Więcej informacji na stronie konferencji: https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org/.

EOSC-hub week 2019

Rejestracja na tydzień  EOSC-hub week 2019 (European Open Science Cloud) jest już otwarta. Impreza odbędzie się w dniach od 10 do 12 kwietnia w Vienna House Diplomat Hotel w Pradze (Republika Czeska). W tym roku tydzień EOSC-hub ma za zadanie połączyć obecnych i przyszłych dostawców usług z użytkownikami European Open Science Cloud (EOSC).

Jeśli masz projekt z programu HORIZON 2020 – weź udział w webinarium

Foster (portal edukacyjny) zaprasza na darmowe webinarium wszystkich, którzy mają grant z programu HORIZON 2020. Odbędzie się ono  7 lutego pod adresem: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/2086508541. Trzeba się zarejestrować tu: https://goo.gl/xrdZMF. Dotyczy otwartego upowszechniania wyników prac badawczych powstałych w ramach grantu. Jest to zobowiązanie, które trzeba wypełnić wobec donatora i warto dowiedzieć się, jak najlepiej to zrobić. Informacje w portalu Foster: https://www.fosteropenscience.eu/node/2618.

Open Science Days w Berlinie

Biblioteka Cyfrowa Maxa Plancka, od lat aktywnie wspierająca otwarte modele komunikacji naukowej, zaprasza na Open Science Days organizowane 5 i 6 lutego 2019 roku w Berlinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wykorzystywane w badaniach naukowych oprogramowanie, które powinno być brane pod uwagę w dyskusjach na temat otwartej nauki. Potrzeba przemyślenia roli, jaką odgrywa ono w nauce wynika m.in. z tego, że jego użytkownikami jest znaczna część badaczy,...

Roczny Raport SPARC Europe

Organizacja SPARC Europe opublikowała raport ze swojej rocznej działalności. Raport dotyczy lobbingu w Komisji Europejskiej na rzecz dobrych rozwiązań w prawie autorskim, kampanii społecznych, szczegółów wsparcia dla inicjatyw Plan S i Coalition S czy Open Education. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.