Monthly archive Wrzesień, 2018

Zgłoś imprezę na Tydzień Otwartej Nauki

Za miesiąc będziemy wspólnie organizowali i obchodzili IX już międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week).  Proszę o zgłaszanie imprez, jakie będziecie Państwo organizowali z tej okazji w swoich instytucjach. Informacja o imprezach będzie  rozsyłana do mediów zainteresowanych otwartą naukę oraz za granicę do międzynarodowego portalu promującego imprezę. Dla organizatorów przewidzieliśmy drukowane materiały promocyjne, które będziemy rozsyłali po zgłoszeniach tym, którzy będą ich potrzebowali. Materiały także pojawią się...

Seminarium otwartej nauki

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wspólnie z Elsevierem organizuje tego roku w dniach 13-14.11. w Poznaniu  Trzecie Seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”.

Przyspieszenie dla otwartej nauki – cOAlition S?

W dniu 4 września 2018 r. 11 narodowych organizacji finansujących badania (wśród nich jest polski fundator Narodowe Centrum Nauki), przy wsparciu Komisji Europejskiej, w tym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), ogłosiło uruchomienie inicjatywy cOAlition S, mającej na celu doprowadzenie do pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych. Koalicję zbudowano dookoła Planu S, który składa się z jednego celu i 10 zasad. Poczytaj o tym...

Prawo autorskie – włącz się w kampanię Centrum Cyfrowego

12 września Parlament Europejski głosował będzie nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Proponowane zapisy zagrażają podstawowym swobodom obywatelskim, ograniczają rozwój edukacji, nauki, biznesu i kultury . Włącz się w debatę choćby po to, by Internet nadal był dla nas otwarty i przyjazny.  Więcej szczegółów na stronie kampanii Centrum Cyfrowego.

Raport KE o implementacji rekomendacji dot. otwartej nauki

Jak kraje europejskie realizują zalecenia unijne związane z otwartą nauką, opisuje raport Komisji Europejskiej z tego roku zatytułowany: Access to and preservation of scientific information in Europe.  Wpisy o Polsce są nader optymistyczne, jak ten ze strony 12 opisujący Polską Bibliografię Naukową jako repozytorium prac naukowych, do którego można deponować pełne teksty.  To trochę zapis na wyrost, bo w tej bibliografii są czasem odesłania przez DOI czy link do otwartych...