Monthly archive sierpień, 2018

Otwarte systemy publikacyjne – dla poszukujących

An A-Z list of scholarly publishing and open sciene platforms (Updated 27 July 2018)

Poznaj platformę ScienceOpen

W Internecie obserwujemy powstawanie nowych platform otwartej nauki. ScienceOpen https://www.scienceopen.com/ jest platformą powstałą w roku 2013 a redagowaną przez aktywistów z całego świata, ludzi pracujących dla różnych instytucji naukowych. Platforma nie tylko daje narzędzia wyszukiwawcze dla ponad 44 mln zasobów nauki, 500 tysięcy czasopism, 5000 wydawców i ale także porady czy usługi dla poszczególnych grup zainteresowań, np. dla naukowców. MyScienceOpen jest nowym profilem dla naukowców, który sumuje ich...

Imprezy Open Access

Na świecie mamy setki różnorodnych imprez związanych z ruchem otwartej nauki, np.: September 17-19, 2018. COASP 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing, Vienna, Austria, Stephanie Dawson September 03-05, 2018.  Workshop on Open Citations, Bologna, Italy June 22-24, 2018. SciFoo Camp, Mountain View, California April 10-12, 2018. London Book Fair, Berlin March 13-14, 2018. Open Science Conference, Berlin February 26-27, 2018. Research to Reader, London January...