Monthly archive Marzec, 2018

Creative Commons Global Summit 2018 — authors & copyright control

Od 13 do 15 kwietnia w Toronto będzie się odbywał coroczny zjazd organizacji Creative Commons, która od wielu lat pracuje na rzecz otwarcia zasobów i zmian w prawie autorskim tak, by każdy mógł skorzystać z otwartej wiedzy. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie wydarzenia.

Implementacja „Roadmap for the European Open Science Cloud”

14 marca 2018 Komisja Europejska wprowadziła  Implementation Roadmap for the European OPen Science Cloud   987 KB (SWD(2018)83).

Dane badawcze – warsztaty

ICM UW serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00 oraz 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 15:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego...

Otwarta nauka w pigułce – seminarium

ICM UW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Otwarta nauka w pigułce”, które odbędzie się 27 marca 2018, w godzinach 11-13, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 256). Seminarium jest skierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, a przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych i do danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach...

Nowy pomysł na finansowanie serwisów open access

Powstała światowa sieć współpracy, która chce wesprzeć stabilne i bardzo ważne dla nas wszystkich serwisy open access takie jak DOAJ czy SHERPA/ROMEO.  Nazywa się The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) – skupia już 22 podmioty instytucjonalne w tym uniwersytety i biblioteki akademickie z Ameryki Północnej i Europy. Biblioteka Uniwersytetu Alberta była pierwsza z USA a Uniwersytet w Gandawie stał się pierwszym fundatorem z Europy. Wiele konsorcjów...

Raport o politykach związanych z otwartymi danymi

SPARC EUROPE opublikowała aktualizację raportu o danych badawczych. warto do niego zajrzeć.  Obejmuje państwa Unii europejskiej i Islandię, Norwegię a także Szwajcarię.  Z raportu wynika, że 11 z 28 państw członkowskich UE stosuje krajowe strategie dotyczące danych badawczych. Większość tych polityk stosują instytucje grantodawcze, polityki na ogół obowiązywały od 2009 przy czym w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost aktywności instytucji w tym zakresie.

Zmiany w prawie autorskim – debaty w Brukseli

Sparc EUROPE opublikowało opracowane przez  Ásta Helgadóttir krótkie podsumowanie Copyright Reform: Where it currently stands dotyczące obecnego stanu prac nad reformą prawa autorskiego, która od lat jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej oraz dotyczące także  zaangażowania SPARC w te debaty.