Monthly archive Styczeń, 2018

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp

W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte...

Anna Wałek w SPARC EUROPE

Dr Anna Wałek, znalazła się w gronie nowo powołanych członków SPARC Europe Board of Directors. Ta międzynarodowa organizacja non-profit lobbuje na rzecz wszystkich obszarów Otwartej Nauki, takich jak Open Access i Open Research Data. Współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy, kształtującymi politykę otwartego dostępu. Rada SPARC Europe odpowiada za strategiczne zarządzanie organizacją. W gronie dziewięcioosobowej Rady zasiadają...