Monthly archive Grudzień, 2017

Nowy konkurs – zarządzanie danymi

W celu zachęcania badaczy do zmian ich stosunku wobec zarządzania danymi SPARC Europe, University of Cambridge i JISC ogłosiły konkurs. Ma on na celu inspirowanie i większe zaangażowanie badaczy w praktyki dobrego zarządzania danymi badawczymi (RDM). Informacje o konkursie zawarte są w tym ogłoszeniu.

Aktualna europejska analiza na temat otwartej nauki

Przez ostatnie 6 miesięcy zaszły w Europie zmiany związane z budowaniem otwartej nauki. Przygotowano w związku z tym analizę, która je pokazuje: Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe. Analizę opracowano w the Digital Curation Centre (DCC).

Otwarte cytowania – lobbing naukowców

Naukowcy z różnych instytucji świata wystosowali list do wielkich wydawców, by udostępniali przez  Crossref bibliografie załącznikowe z artykułów. Twierdzą, że już niektóre np. the American Physical Society, Cambridge University Press, PLOS, SAGE, Springer Nature, and Wiley udostępniają swoje zestawienia w Internecie, ale niektóre np. the American Chemical Society, Elsevier, IEEE, Wolters Kluwer Health jeszcze tego nie zrobiły.

WEBINARIA OPENAIRE

OpenAIRE rozpoczął cykl webinariów przeznaczonych dla menedżerów repozytoriów. Cykl rozpoczął się w listopadzie, a koniec planowany jest w połowie 2018 r.

Szkolenie Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 8 grudnia oraz 14 grudnia br. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia pt. Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce dla pracowników jednostek naukowych i uczelni.  Godziny szkolenia: 9:30 – 16:15. 8 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 w Warszawie, sala „Londyn”. 14 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne GoldenFloor Milenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, sala nr 6 – 15 piętro....