Monthly archive sierpień, 2017

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Ministerstwo Cyfryzacji będzie realizowało  projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Kwota dofinansowania opiewa na sumę 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r.

Stanowisko KOED nt. stanowiska rządu RP ws unijnej reformy prawa autorskiego

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej omawiała ten projekt na posiedzeniu 9 marca. Przygotowaliśmy własną opinię na ten temat.  

OZE Politechniki Wrocławskiej

Jeśli jeszcze nie znasz portalu Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej, serwisu opracowanego przez Dział E-learningu Politechniki Wrocławskiej, to zachęcamy, żebyś do niego zajrzał/a.