Monthly archive Marzec, 2017

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ma politykę OA

5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Otwarty Mandat będzie miał zastosowanie dla zasobów naukowych IMP od stycznia 2017 roku. Wypracowany w Instytucie dokument jest zgodny z Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych,  rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zalecenia dla polskich jednostek naukowych...

List ministra nauki do uczelni w sprawie polityk OA

W połowie lutego br. Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysłał list do wszystkich uczelni na temat otwartego dostępu do publikacji naukowych i wdrożenia rekomendacji MNiSW w zakresie OA: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_02/6b8c8c9c87a816fff3bd6e186b194b9e.pdf.  Ma to związek z wdrażaniem przez MNiSW polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych: http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/. W liście zaleca się wprowadzenie na uczelni polityki otwartego dostępu do zasobów nauki i powołanie pełnomocnika ds OA. Jest to kontynuacja działań MNiSW z lat poprzednich.