Monthly archive Lipiec, 2016

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze

Powstaje europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania danych w chmurze ma na celu wspieranie sektora nauki, przemysłu i organów publicznych w Europie w uzyskiwaniu dostępu do światowych danych oraz usług opartych na przetwarzaniu w chmurze, ponieważ stają się one decydujące dla osiągnięcia sukcesu w gospodarce cyfrowej. Inicjatywa ma udostępnić każdemu ośrodkowi badawczemu, każdemu projektowi badawczemu i każdemu naukowcowi w Europie technologie obliczeniowe dużej wydajności, możliwości przechowywania danych oraz możliwość ich...

Komisja Europejska o otwartej nauce

27 maja 2016 roku Komisja Europejska spotkała się, aby omówić przechodzenie państw członkowskich w kierunku systemu otwartej nauki. Po debacie Komisja przyjęła konkluzje w tej sprawie (conclusions on the transition towards an open science system) oraz powołała zespół osób (European Open Science Policy Platform), które mają doradzać Komisji w sprawie polityki open access.

Raport KE na temat realizacji polityk otwartej nauki w Europie

W lutym 2016 powstał w Komisji Europejskiej raport NPR Report, który pokazuje, jak realizowane są w krajach członkowskich  rekomendacje Komisji  z lipca 2012 roku. Raport jest przeglądem osiągnięć w zakresie otwierania zasobów nauki i ich zabezpieczenia.

Rusza nowe repozytorium dziedzinowe SocArxiv

Socjolodzy pozazdrościli fizykom i właśnie otwierają nowe repozytorium dziedzinowe dla przedstawicieli nauk społecznych – SocArXiv. Część środowiska tym samym przeciwstawia się przejęciu przez Elseviera repozytorium SSRN. Więcej o SocArxiv można przeczytać w poście: https://orgtheory.wordpress.com/2016/07/14/announcing-socarxiv-the-open-access-repository-for-social-science/

Repozytoria polskie – już 30

Mamy już w Polsce 30 repozytoriów naukowych różnego typu:  instytucjonalnych, ogólnopolskich i dziedzinowych, nie wszystkie z nich udostępniają w całości pliki otwarte, ale większość stara się to robić. Agregator CEON niestety nie wszystkie je zbiera, a to oznacza, ze nie mamy w Polsce takiego miejsca z którego możemy je wszystkie przeszukać.

Nowa książka Veslavy Osińskiej „Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne”.

W przeładowanej informacjami rzeczywistości automatycznie wychwytuje się komunikaty w postaci wizualnej. Jest to proces jak najbardziej naturalny, ponieważ tak działa ludzki system percepcji. Uwagę ludzi przyciągają szczególnie fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone oraz abstrakcyjne formy graficzne a tak wyglądają wizualizacje tworzone za pomocą grafów, które są od ponad dekady wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów przebiegających w rzeczywistości. W opracowaniu Osińskiej sporo uwagi poświęca się historycznemu tłu,...

Konferencja cyfrowej humanistyki

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. konferencję „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Konferencja będzie poświęcona instytucjonalnym aspektom cyfrowej humanistyki. Głównymi mówcami będą Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer i Susan Schreibman. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://dhlabs2016.lach.edu.pl Nadesłał: Jakub Szprot, ICM UW