Monthly archive Kwiecień, 2016

Otwarta edukacja – czas na podsumowanie

Uruchomienie pod koniec 2015 roku rządowej platformy e-podręczników było ważnym kamieniem milowym w rozwoju otwartej edukacji w Polsce. Zakończył się pięcioletni cykl, w którym aktywnie uczestniczyliśmy – to dobry moment, by określić dalsze kroki, nową strategię działania. Robimy to w raporcie Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju. Przedstawiamy w nim diagnozę dotychczasowego rozwoju OZE w Polsce – uwzględniając wymiar ekonomiczny, infrastrukturalny, prawny. Prezentujemy też...

Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej” autorstwa Przemysława Żukiewicza i Radosława Fellnera. To publikacja podejmująca temat wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. W monografii autorzy odpowiadają na pytania o to: jakie nowatorskie kierunki studiów i specjalności oferują obecnie polskie ośrodki politologiczne; jak wygląda w praktyce zmodyfikowany tryb postępowań awansowych w dyscyplinie nauk o polityce;...