Monthly archive Marzec, 2016

Nowy Kurs OZE

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Uczestnicy będą mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, którzy wykorzystują otwarte zasoby, dyskutować i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji OZE. Więcej informacji...

Weź udział w konsultacjach!

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie oceny i modernizacji ram prawnych egzekwowania praw własności intelektualnej, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie niezbędne są zmiany w dyrektywie IPRED. Konsultacje te dotyczą takich tematów jak: rola podmiotów prywatnych w egzekwowanie praw własności intelektualnej on-line, blokowanie stron internetowych czy ściganie osób udostępniających pliki – dlatego uważamy, że ich wynik może wpłynąć na kształt regulacji internetu. Zachęcamy zarówno...

Mistrzowie Open Access

SPARC Europe, by promować idę otwartej nauki, wybrało spośród naukowców mistrzów Open Access. Nazwiska i wywiady z wyróżnionymi osobami można przejrzeć na stronie: Europe’s Open Access Champions.

OZE – dla naukowców

Centrum Cyfrowe serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich na 4-tygodniowy kurs online na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Uczestnicy będą mieli okazję poznać innych nauczycieli akademickich, którzy wykorzystują otwarte zasoby, dyskutować i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji OZE. Kurs rozpoczyna się 30...

Konkurs na pisanie założeń nowej polityki naukowej

MNiSW ogłosiło na swoich stronach konkurs zatytułowany: „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”, w  którym czytamy, że „Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty obejmujące przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego.” Po raz pierwszy mamy chyba do czynienia z takim trybem prowadzenia prac legislacyjnych. Obywatele nauki przygotowali odpowiedź na ten konkurs. Zachęcamy do jego przejrzenia: Dlaczego „Obywatele Nauki“ nie staną...