Monthly archive sierpień, 2015

Szwedzkie propozycje wdrożenia OA

Swedish Research Council (SRC) otrzymał  rządowe zadanie opracowania krajowego przewodnika wdrożenia otwartego dostępu do informacji naukowej. Przygotował go w formie raportu, który zawiera propozycje działań, podział obowiązków, propozycję koordynacji prac odpowiednich organów i wykaz spraw problematycznych. Raport dostępny jest na stronie SRC.
Angielskojęzyczna wersja raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza" dostępna w serwisie PON

Angielskojęzyczna wersja raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” dostępna w serwisie PON

W dziale „Nasze publikacje” serwisu Platformy Otwartej Nauki udostępniona została angielskojęzyczna wersja raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”. Powstała ona z myślą o międzynarodowym środowisku zainteresowanym otwartą nauką i jej statusem w poszczególnych krajach. Raport  opisuje stan otwartości w polskiej nauce. Autorzy raportu prezentują kontekst instytucjonalny otwartej nauki, analizują jej aspekty prawne i społeczne, przedstawiają istniejącą infrastrukturę oraz omawiają wyniki przeprowadzonych na potrzeby raportu...