Monthly archive Grudzień, 2014

Jaki jest koszt OA w Wielkiej Brytanii?

W listopadzie ukazał się raport opracowany przez Sparc Europe i London Higher na temat kosztów, jaki ponoszą organizacje naukowe wspierające modele open access w Wielkiej Brytanii. Raport zatytułowano Counting the Costs of Open Access.  Zalecamy choć przejrzenie tego opracowania, żeby orientować się, jakie składniki kosztów są liczone.

Dolnośląska Szkoła Wyższa uruchomiła repozytorium instytucjonalne oPUB

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem repozytorium oPUB. Celem uruchomionego wczoraj repozytorium jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci DSW. Otwarte komunikowanie jest ważne w naukach społecznych. Dzięki open access  możemy dzielić się rezultatami (wynikami) badań i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących praktyki społecznej i to nie tylko stricte naukowych....
Open Access szansą na nowe głosy w nauce?

Open Access szansą na nowe głosy w nauce?

To oczywiste, że państwa różnią się między sobą poziomem zamożności. Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja oraz Afryka to obszary, w których przeznacza się na naukę mniej pieniędzy, a uniwersytety nie są tak dobre, jak w pozostałych częściach świata. Studenci i naukowcy z tych uczelni mają zatem mniejszą szansę na znaczący wpływ na rozwój nauki.     Dowodem na terytorialne ograniczenie dyskusji naukowej może być fakt, że ponad 90% czasopism uwzględnionych w bazach cytowań...

Mamy już 21 repozytoriów naukowych w Polsce

W Polsce repozytoria powstają jak grzyby po deszczu w ostatnim roku, to dobra perspektywa, mamy nadzieję, że stworzą one  wysokiej jakości sieć współczesnej literatury naukowej i dołączą tym samym do światowego zasobu, który pokazuje wyszukiwarka BASE – dziś ponad 68 mln prac naukowych. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań RUW – Uniwersytet Warszawski CEON – ogólnopolskie repozytorium...
Webinarium o zakładaniu oraz modernizowaniu repozytorium

Webinarium o zakładaniu oraz modernizowaniu repozytorium

EIFL zaprasza na webinarium pt. „EIFL webinar on embedding repositories” skierowane do menadżerów repozytoriów, bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych w nauce. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakładania repozytorium w instytucji naukowej i/lub poprawić funkcjonowanie istniejącego repozytorium, to webinarium jest dla Ciebie. Dowiesz się, jakie są strategie zakładania repozytoriów, poznasz wady i zalety tych rozwiązań. Poznasz dobre praktyki z różnych krajów.  William Nixon z repozytorium Enlighten...

Otwarta Nauka w Finlandii

Zajrzyjmy do nowych ambitnych planów Finów związanych z otwieraniem nauki. Ministerstwo Edukacji i Kultury promuje modele open access i zamierza wdrożyć interesujące rozwiązania w tym zakresie.
Ta idea ma dla nas szersze znaczenie – otwarty dostęp na Politechnice Wrocławskiej

Ta idea ma dla nas szersze znaczenie – otwarty dostęp na Politechnice Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska podpisała Deklarację Berlińską, otworzyła nowe Repozytorium Wiedzy i zapowiedziała kolejne kroki w realizacji postulatów Open Access, w tym wprowadzenie polityki otwartości. Wizję otwartości w wywiadzie dla serwisu Otwarta Nauka przedstawił prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Z kolei o szczegółach związanych z rozwojem Repozytorium Wiedzy opowiedziała dr Anna Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska od wielu lat stosuje kompleksowe...
Publikacje naukowe finansowane przez Fundację Melindy i Billa Gates będą w Open Access

Publikacje naukowe finansowane przez Fundację Melindy i Billa Gates będą w Open Access

Każdego roku 900 milionów dolarów Fundacja przeznacza na badania naukowe. W ich wyniku powstaje około 1,4 tysiąca tekstów naukowych związanych ze zdrowiem publicznym. Od 2017 roku wszystkie z nich od razu będą trafiać do Open Access. fot. Gates Foundation, CC BY-NC-ND Wprowadzana nowa polityka Fundacji jest szersza niż podstawowe znaczenie Open Access, czyli bezpłatnego i wolnego dostępu do publikacji naukowych. Finansowane w ten sposób teksty będzie...