Monthly archive Listopad, 2014
Otwarta nauka w Finlandii - Open Science and Research Forum

Otwarta nauka w Finlandii – Open Science and Research Forum

Jutro w Helsinkach odbędzie się Open Science and Research Forum, zorganizowane w ramach Open Science and Research Initiative powołaną w ramach działań fińskiego Ministerstwa Nauki i Kultury. Celem inicjatywy jest wspieranie otwartości w badaniach naukowych. Ambicją ministerstwa jest osiągnięcie przez Finlandię pozycji lidera otwartości w nauce do 2017 roku. W Helsinkach zbiorą głos m. in. Dr Cameron Neylon, z PLOS oraz prof. John Willinsky, ze Stanford Graduate School of...
Otwarty mandat w ICM UW

Otwarty mandat w ICM UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat).  Zgodnie z zarządzeniem, podpisanym przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM obejmuje ona publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych. Wprowadzeniu zarządzenia towarzyszyły dodatkowe działania: zorganizowane zostało szkolenie, które miało na celu przedstawienie nowych zasad udostępniania prac oraz przybliżenie kwestii związanych z prawem autorskim, a w repozytorium...
jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

jak Francuzi zapłacą dwa razy za teksty naukowe, do których nie będą mieć dostępu

Francuska minister szkolnictwa wyższego i badań zdecydował o zmniejszeniu o 400 milionów Euro dofinansowań dla uniwersytetów. Jednocześnie ma przyznać 172 milionów Euro jednemu z największych wydawnictw naukowych na świecie. Wydawnictwo Elsevier za tę kwotę otworzy swoje bazy czasopism uniwersytetom. Dlaczego to wydawnictwa przejmują kontrolę nad dostępem do nauki?  ilustracja Giulia Forsythe, CC BY-NC-SA O tym, jak finansuje się naukę we Francji   Porozumienie osiągnięte pomiędzy francuskim...
O korzystaniu z Academia.edu oraz Research Gate

O korzystaniu z Academia.edu oraz Research Gate

Wrzucasz swoje teksty na Academia.edu lub Research Gate? Znajdujesz tam publikacje, które przydają Ci się do Twojej pracy naukowej? Przeczytaj, do czego użytkownicy tych serwisów są zobowiązani. Kiedy możesz udostępnić innym swoją pracę, a co możesz robić z cudzymi?     Wśród wielu serwisów społecznościowych dla naukowców kilka z nich cieszy się szczególną popularnością. Niektóre pełnią przede wszystkim funkcje repozytoryjne, czyli takie,...