Monthly archive Wrzesień, 2014
Wywiad z prof. Włodzisławem Duchem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wywiad z prof. Włodzisławem Duchem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Duch w rozmowie z redaktorem Maciejem Chojnowskim, redaktorem serwisu Otwarta Nauka, opowiada o własnych doświadczeniach z udostępnianiem prac w modelu otwartym. Zapowiada także szereg działań dotyczących wprowadzenia otwartości w polskiej nauce, rozpoczętych trwającymi właśnie konsultacjami społecznymi dotyczącymi tej kwestii. Przedstawiając swoją wizję zmian, podkreśla rolę otwartości w uwidacznianiu i umiędzynaradawianiu efektów prac polskich naukowców. Mam ciągle półki pełne książek, ale nawet jeśli wiem, że coś...
Darmowe podręczniki w USA

Darmowe podręczniki w USA

OpenStax College to organizacja non-profit będąca inicjatywą Rice University z Houston. Przygotowują kilkanaście darmowych e-podręczników na poziomie szkoły średniej i pierwszych lat studiów. Informnację zob.: http://swiatczytnikow.pl/openstax-books-darmowe-e-podreczniki-ze-stanow/.
Nowe priorytety MKiDN

Nowe priorytety MKiDN

Lepszy i pełniejszy dostęp do kultury, kontynuowanie inwestycji w zakresie ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i edukacji – to priorytety MKiDN na najbliższe miesiące przedstawione w środę w Sejmie przez szefową resortu Małgorzatę Omilanowską. Więcej czytaj w portalu historycznym, dzieje.pl   /Minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Fot. PAP/R. Pietruszk/