Monthly archive sierpień, 2014

#8 przegląd linków

1. Niedawno zakończona Wikimania, doroczna konferencja wikipedystów z całego świata była okazją do dyskusji na temat każdej dziedziny, w której otwarty model współpracy oraz otwarte zasoby wiedzy mają znaczenie. Jednym z tych obszarów jest nauka. a w szczególności to jak może ona skorzystać w poszerzaniu dostępu do wyników badań oraz przyśpieszania ich wykorzystania. Cameron Neylon na łamach blogu London School of Economics rozważa jak nauka cierpi na używaniu do publikowania przestarzałych...

Nowe narzędzia w Otwórz Książkę

W serwisie Otwórz Książkę można już zgłaszać propozycje kolejnych tytułów, które powinny zostać włączone do kolekcji, wzbogacając zbiór książek dostępnych w sposób otwarty dla czytelników. Obecnie liczy ona 284 tytuły. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zakładce “Zaproponuj książkę” W ostatnich dniach wprowadzone zostało również nowe narzędzie – licznik pobrań, wskazujący, które tytuły cieszą się największą popularnością. Licznik jest także ważnym...

#7 przegląd linków

1. Pisaliśmy już o serii pseudo-otwartych licencji dla publikacji naukowych zaproponowanych przez International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers. Kilka dni temu 58 organizacji naukowych i prawnych w tym Creative Commons wystosowało list do STM aby wycofało swoje licencje, które będą utrudniać budowanie wspólnego standardu dla otwartej nauki. 2. Dr. Agata Morka, Product Manager ds. Open Access w wydawnictwie De Gruyter...

#6 przegląd linków

1. ICM opublikowało raport “Otwarta Nauka w Polsce. Diagnoza”. Zamierzeniem autorów była przekrojowa analiza tematów związanych z wdrażaniem otwartych modeli komunikacji naukowej w Polsce. 2. Horizon 2020, siedmioletni europejski program finansowania badań, który wprowadza wymóg wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie i uruchamia pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych. W ramach programu na wsparcie dla innowacji przeznaczone zostanie 80 mld Euro. Więcej...

Mini-granty na wydarzenia Open Access Week

Right to Research Coalition ogłosiła konkurs grantowy Generation Open na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Open Access Week (20-26 października 2014 roku). Do konkursu mogą przystąpić studenci i młodzi naukowcy, którzy w ramach Tygodnia chcieliby przeprowadzić akcję/wydarzenie promujące i podnoszące świadomość na temat otwartej nauki. Temat przewodni konkursu to wpływ jaki transformacja w kierunku otwartego modelu publikowania wywiera na studentów i młodych naukowców w zależności od poziomu zaawansowania ich ścieżki rozwoju kariery zawodowej/naukowej.  Aplikacje można składać do 19 sierpnia przez stronę...

Bibliotekarze a Horyzont 2020

W związku z rozpoczęciem działania nowej perspektywy programowej Unii Europejskiej dla nauki „Horizon 2020” bibliotekarze powinni przygotować się do wsparcia swoich pracowników naukowych, którzy będą uczestniczyli w tym programie i zajdzie konieczność upowszechniania ich rezultatów badawczych w Internecie. Wymóg Unii stał się faktem. KOED przygotowała dla bibliotekarzy podstawowe informacje na ten temat i będzie je nadal poszerzać.  Zachęcamy do ich przeglądania!

Lista opinii i rekomendacji

Szersza lista opinii i rekomendacji KOED dla nauki znajduje się na stronie Koalicji razem z innymi, które powstają w różnych grupach roboczych.