Monthly archive Marzec, 2014

Raport „Open UJ”

Na stronach UJ ukazał się komunikat o raporcie „OpenUJ” autorstwa Konrada Gliścińskiego i Samuela Nowaka, w którym proponowane są modele wdrożenia polityki Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Jagiellońskim. Patronat nad przygotowaniem raportu objęła prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis, prorektor UJ ds. rozwoju, a obecne działania popularyzująco-wdrożeniowe wspierać będzie także prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Raport można pobrać z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=276133.  

Łatwiej z przetargami na uczelniach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparło postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych. Sejm przyjął dziś zmiany w ustawie proponujące korzystne rozwiązania dla naukowców. Udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro. Prace badawcze, których wyniki zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania wszystkim zainteresowanym podmiotom będą mogły być nabywane poza procedurami określonymi w Prawie...

Przegląd Historyczny w otwartym dostępie!

„Przegląd Historyczny”, jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce zostało właśnie zdigitalizowane i udostępnione online w trybie open access. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 103. tom. Do tej pory ukazało się 330 numerów. Dzięki projektowi BazHum otwartym trybie można przeczytać niemal 7 tysięcy artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007 . Artykuły dostępne są w wersji...

Open Education Europa

Komisja Europejska zainaugurowała w roku 2013 inicjatywę na rzecz otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych w szkołach i na uczelniach wyższych.  Obchodzimy teraz Tydzień Otwartej Edukacji warto przyjrzeć się jak Europa podchodzi do tej sprawy i przeczytaj Komunikat z dnia 25 września 2013.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym utrudnia naukowcom zarządzanie swoimi prawami

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym utrudnia naukowcom zarządzanie swoimi prawami

Na stronie „Obywateli nauki” została opublikowana ekspertyza prof. Marka Szydło, kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim, dotycząca obecnej nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Profesor Szydło dowodzi, że zapisy dotyczące prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa uczelni w stosunku do wyników badań swoich pracowników mogą znacząco utrudnić publikowanie artykułów naukowych – gdyż wiele tytułów, szczególnie zagranicznych, nie zgodzi się na niezbędne w tej sytuacji umowy...

Open Access możesz to zrobić lepiej niż chomik. Z okazji Tygodnia Otwartej Edukacji przyłącz się do akcji Biblioteki Otwartej Nauki

Z Otwartych Zasobów Edukacyjnych może korzystać każdy. Wyszukiwać w internecie, kopiować, ściągać, a następnie dowolnie, w całości lub fragmentach wykorzystywać do nauczania i uczenia się. Mogą to być zarówno artykuły naukowe, kursy online, podręczniki, skrypty, fotografie, filmy i grafiki. Dzięki temu, że są dostępne za darmo i bez ograniczeń prawnych, jedyną bariera jest świadomość ich istnienia i umiejętność ich wyszukiwania. W dniach 10-15 marca na świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej...
Kampania Open Access trwa. Podsumowanie dotychczasowych wydarzeń

Kampania Open Access trwa. Podsumowanie dotychczasowych wydarzeń

Kampania „Open Access-możesz to zrobić lepiej niż chomik” Biblioteki Otwartej Nauki trwa. W ciągu ostatnich dwóch tygodni działo się naprawdę sporo. Nie nadążaliśmy nawet z bieżącymi relacjami, dlatego pora na podsumowanie dotychczasowych wydarzeń. Inicjatywa Otwieracz wystartowała Zanim oficjalnie rozpoczęliśmy kampanię, spotkaliśmy się ze studentami z Inicjatywy Otwieracz – koła naukowego przy Instytucie Nauk Stosowanych UW. Koło powstało w wyniku inspiracji warsztatami, które Biblioteka...

Blog OA dla bibliotekarzy

Graham Stone i Jill Emery z Wielkiej Brytanii założyli specjalny blog dla bibliotekarzy akademickich, którzy chcą na swoich uczelniach wdrażać modele open access.  Główne sekcje, wokół których będzie gromadzona informacja i toczona debata, są następujące: Advocacy Workflows Standards Library as Publisher Creative Commons Discovery Zachęcamy bibliotekarzy do zaglądania do tego bloga.