Monthly archive Styczeń, 2014

Podręcznik „Kultura a rozwój” na wolnych licencjach

„Kultura a rozwój” to pierwszy podręcznik do ekonomii kultury napisany z polskiej perspektywy. Powstał pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, prof. Jacka Purchli i prof. Anny Karwińskiej z myślą o słuchaczach kierunków nauk społecznych oraz osób pracujących w sektorze kultury. Jest udostępniony na licencji CC BY-NC- SA, co świadczy o tym, że świadomość wśród donatorów rośnie i publiczne pieniądze są coraz lepiej wydatkowane.

Amerykanie poszerzają dostęp do nauki

Amerykański Kongres przyjął projekt ustawy FY 2014 Omnibus Appropriations Bill, która nakłada na szereg instytucji obowiązek publikowania w AO wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych nie później niż 12 miesięcy od opublikowania ich w czasopismach recenzowanych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie SPARC.

Antologia Open Science

Właśnie ukazała się antologia zatytułowana „Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing”, w której znajdują się najnowsze przemyślenia znanych ekspertów w tej dziedziny i dane związane z otwartą nauką. Redaktorami tej antologii są Sönke Bartling z niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu i Sascha Friesike z Instytutu Aleksandra von Humboldta w Berlinie. W antologii mamy następujące rozdziały: Towards...
Możesz naprawić prawo autorskie! Weź udział w konsultacjach europejskich

Możesz naprawić prawo autorskie! Weź udział w konsultacjach europejskich

Nadszedł bardzo ważny i długo oczekiwany moment w historii reformy prawa autorskiego. Do 5 lutego każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu i zmian reguł funkcjonowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Specyfiką tego typu konsultacji jest to, że stanowiska zgłaszają przede wszystkim organizacje społeczne i specjaliści, którzy śledzą bieżące dyskusje w danym temacie. Jednak reforma prawa autorskiego nie jest kwestią, która powinna...