OpenStax College to organizacja non-profit będąca inicjatywą Rice University z Houston. Przygotowują kilkanaście darmowych
e-podręczników na poziomie szkoły średniej i pierwszych lat studiów. Informnację zob.: http://swiatczytnikow.pl/openstax-books-darmowe-e-podreczniki-ze-stanow/.