Fundacja Nowoczesna Polska od lat rozwija portal Wolne Lektury, który ma ułatwić uczniom w Polsce dostęp do lektur. W tym celu podpisuje z różnymi instytucjami – posiadającymi biblioteki cyfrowe – umowy, na podstawie których może korzystać z zeskanowanych zasobów. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane, opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach dla wszystkich chętnych – HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2.  W marcu tego roku partnerem Fundacji została Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, która od 2004 buduje Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową z partnerami z regionu.