Uniwersytet Warszawski i Google tworzą Digital Economy Lab (DELab) – interdyscyplinarny ośrodek badań nad rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. – Różne dyscypliny naukowe połączą siły, by wypracować nowe rozwiązania dla biznesu i gospodarki.  Tak dzieje się w najbardziej elitarnych ośrodkach badawczych na świecie. Cieszę się, że także w Polsce  – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.