Na stronach UJ ukazał się komunikat o raporcie „OpenUJ” autorstwa Konrada Gliścińskiego i Samuela Nowaka, w którym proponowane są modele wdrożenia polityki Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Jagiellońskim. Patronat nad przygotowaniem raportu objęła prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis, prorektor UJ ds. rozwoju, a obecne działania popularyzująco-wdrożeniowe wspierać będzie także prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Raport można pobrać z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=276133.