Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparło postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych. Sejm przyjął dziś zmiany w ustawie proponujące korzystne rozwiązania dla naukowców. Udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro.

Prace badawcze, których wyniki zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania wszystkim zainteresowanym podmiotom będą mogły być nabywane poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych bez względu na sposób zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy tych prac.

Więcej na stronie MNiSW