ICM UW udopstępnia na swojej Platformie Otwartej Nauki pomoc prawną niezbędną każdemu naukowcowi, który upowszechnia w Internecie swoje zasoby. Warto z niego korzystać.