Raport na temat instytucjonalnych polityk otwartości w Polsce to przegląd aktualnie obowiązujących i wdrażanych rozwiązań prawnych, które regulują kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań prowadzonych w instytucjach naukowych i/lub finansowanych przez powołane do tego agencje i fundacje.

Autorki opracowania, Iwona Sójkowska (Stowarzyszenie EBIB) i Natalia Gruenpeter (ICM) przeanalizowały zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zebrały orzecznictwo KOED, która prawie od 10 lat rekomenduje rozwiązania dla otwartej nauki, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń oraz obserwuje systemowe działania na rzecz otwartego dostępu. Członkowie KOED-u brali także udział w opracowywaniu wzoru polityki otwartości, który znalazł się w materiałach udostępnianych przez MNiSW oraz promowanych w wielu inicjatywach na rzecz otwartego dostępu.

W raporcie znajdziemy listę instytucji, które wdrożyły polityki otwartości w latach 2015-2019 oraz te, które rozpoczęły w tym obszarze prace, jak również listę innych działań na rzecz otwartego dostępu podjęte przez instytuty naukowo-badawcze.

Całość raportu dostępna w PDF.

Opracowanie dla Koalicji Otwartej Edukacji przygotowały Iwona Sójkowska (Stowarzyszenie EBIB) i Natalia Gruenpeter (ICM). Raport jest dostępny na licencji CC BY.