Materiały graficzne i promocyjne OA  zostały opracowane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i są dostępne na ich stronach:  https://uwolnijnauke.pl/open-acces-w-polsce/materialy-promocyjne-oaw-2016/.