Po konsultacjach społecznych i uwagach środowiska naukowego, ministerstwo przygotowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Program niesie zalecenia dla jednostek badawczych i agencji finansujących badania, a także dla MNiSW.

Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo przyjęło we wrześniu. Powstał on przy wsparciu Zespołu doradczego ds. otwartego
dostępu do treści naukowych. W jego skład weszli eksperci z instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni, jednostek
naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.  Publikacja oficjalna już wkrótce.