Rokrocznie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB koordynuje w Polsce Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywa się na całym świecie pod koniec każdego października. Poniżej przedstawiamy bieżące i historyczne informacje o tym wydarzeniu.

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich lat: