Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 24 do 30.10. Tematem tygodnia jest: „Open in Action”.  Zaczynamy zbierać informacje o naszych polskich imprezach. Zgłaszajcie je do KOED. Będziemy je umieszczać na naszych stronach, by promować Wasze instytucje w kraju i za granicą.

Informacje ogólne i materiały promocyjne

ZGŁOŚ IMPREZĘ i  sprawdź kto się już zgłosił.

International Open Access Week of this year will be held from 24 to 30.10. Topic of the week is:  „Open in Action”. We start collectiong information about our Polish events. We encourage everybody to place their events, actions and information on our OAW pages.

These promotional materials may help you better inform about events of your institution!

REPORT to us your actions and see who has already advertises.